Naar inhoud

Verhuis van een minderjarige

Als een minderjarige verhuist, gelden er enkele speciale regels wat de toestemming van (één van) de ouder(s) betreft. Die verschillen naargelang er wél of geen uitspraak is over het hoederecht van het kind.

Als er geen uitspraak is over het hoederecht, is het de ouder waar het kind werkelijk verblijft, die de adreswijziging gaat aangeven en ondertekenen.
Na vastelling door de wijkpolitie wordt het kind daar ingeschreven.

Is er wél een uitspraak over het hoederecht? Dan zijn er twee gevallen mogelijk:

  • Het kind verhuist naar de ouder die het hoederecht kreeg toegewezen. Die ouder geeft de adreswijziging aan. Na vastelling van woonst door de politie gaat de inschrijving gewoon door.
  • Het kind verhuist naar de ouder die het hoederecht niet kreeg toegewezen. De ouder waar het kind werkelijk verblijft, doet aangifte van verhuis. Eerst wordt aan de ouder die het hoederecht heeft, gevraagd schriftelijk in te stemmen met de verhuis. Mits toestemming gaat de verhuis gewoon door. Als die toestemming niet gegeven wordt, stelt de politie het werkelijke verblijf vast.

Woont het kind inderdaad bij de andere ouder, dan wordt een procedure ingeleid bij het Ministerie van Binnenlandse zaken. Die stelt dan via een eigen onderzoek vast of het kind werkelijk op het aangegeven adres woont. Is dat onderzoek positief, dan wordt het kind daar ook ingeschreven.

Praktisch

Bevolking

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 53
Fax:  03-353 40 26
bevolking@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
14 - 16 u.
(niet juli-augustus)
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info