Naar inhoud

Crisisopvang

crisisopvang

 Het OCMW van Wommelgem is lid van KINA pv en kan beroep doen op de crisiscel van deze organisatie voor opvang bij dakloosheid en in noodsituaties, bvb in geval van uithuiszetting of intrafamiliaal geweld. Deze hulpverlening geldt voor personen die  over geen enkele andere mogelijkheid beschikken om onderdak te vinden.
 
OCMW Wommelgem beschikt over een beperkt aantal woningen die ter beschikking gesteld kunnen worden van gezinnen die een tijdelijk huisvestingsprobleem hebben.  Tijdens de periode van terbeschikkingstelling van het appartement wordt samen met de cliënt gezocht naar een geschikte huisvesting.

Met de bewoners van deze tijdelijke voorzieningen wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De sociale dienst van het OCMW zet zich in om personen met een woonprobleem intensief te begeleiden en bij te staan in de zoektocht naar een geschikte opvangplaats of woning.

Praktisch

OCMW - Sociale dienst

Handboogstraat 36


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren sociale dienst:
Maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 11 u. of op afspraak.
Woensdag en vrijdag GEEN spreekuren.
Woensdag -en vrijdagnamiddag is er GEEN telefoonpermanentie.

Openingsuren:
maandag tot en met donderdag
9.00 tot 12.30 u.
13 tot 15 u.

vrijdag
9.00 tot 12.30 u.

Meer info