Naar inhoud

Milieuvriendelijke voertuigen - ecoscore

ecoscore

Hoe scoort je wagen?
www.ecoscore.be

Het drukke verkeer op onze wegen heeft heel wat negatieve gevolgen. Zo is er de luchtvervuiling die onder meer leidt tot gezondheidsproblemen. Het wegverkeer heeft ook een belangrijk aandeel in het broeikaseffect en de klimaatverandering. Vandaag al zijn de gevolgen van de klimaatverandering voelbaar. Het is dus hoog tijd om er iets aan te doen. Net als vele andere landen heeft ook België zich geëngageerd om inspanningen te doen om de klimaatwijziging een halt toe te roepen. Ook voor andere luchtverontreinigende stoffen werden engagementen aangegaan om uiteindelijk een betere luchtkwaliteit te halen. Om al die doelstellingen te bereiken, dient de uitstoot van het wegverkeer drastisch te dalen. Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld door minder kilometers af te leggen met de auto en meer gebruik te maken van fiets of openbaar vervoer, maar ook door het wagenpark milieuvriendelijker te maken. Als automobilist kan je immers op een vrij eenvoudige manier helpen om het wegverkeer minder schadelijk te maken: kies bij je volgende aankoop voor een milieuvriendelijker voertuig. Om daarbij te helpen is er de ecoscore. De ecoscore vertelt je in een oogopslag hoe een voertuig scoort op vlak van milieu je en klimaat.

Vervoermiddel of statussymbool?
Het verkeer blijft jammer genoeg steeds toenemen. Daarbij komt dat we lang niet altijd de milieuvriendelijkste optie kiezen. Een auto blijft een statussymbool en vaak kiezen we een zware wagen, terwijl we zoveel pk (paardenkracht) eigenlijk niet nodig hebben. Ook de opgang van elektrische apparatuur en accessoires zoals airconditioning of dvd-spelers doet wagens meer verbruiken en dus meer vervuilen. Naast de wagen zelf zijn er nog tal van andere factoren die bepalen welke impact een wagen heeft op het milieu. Zo moet een wagen goed onderhouden worden en de motor goed afgesteld zijn. Ook je rijstijl of een te lage bandenspanning kunnen zorgen voor een hoger verbruik. Nagaan hoe milieuvriendelijk of -onvriendelijk een bepaalde auto is, was tot voor kort niet makkelijk. Er waren verschillende aspecten waar je op kon letten, maar een echt totaalbeeld geven die elk apart niet. Door de komst van de ecoscore wordt het mogelijk voertuigen met elkaar te vergelijken op vlak van milieuvriendelijkheid.

Hoe hoger, hoe beter
Van elk voertuig op de Belgische markt is de ecoscore berekend: een getal tussen 0 en 100. Hoe hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker het voertuig. Op www.ecoscore.be vind je die ecoscores, voor personenwagens. Naast alle nieuwe modellen op de Belgische markt hebben ook oudere modellen een ecoscore gekregen. Met de gegevens op het conformiteitsbewijs van je voertuig van je wagen en je verbruik kan je ook zelf van je oude wagen een ecoscore berekenen. De ecoscore houdt enerzijds rekening met de emissie van broeikasgassen (voornamelijk CO2) die een opwarming van de aarde tot gevolg hebben, en anderzijds met emissies die rechtstreeks negatieve impact hebben op de gezondheid van mensen (zoals fijn stof of stikstofoxiden). Ook de impact van bepaalde emissies op het ecosysteem wordt in rekening gebracht, en in mindere mate ook de geluidsproductie. Een voertuig met een ecoscore lager dan 50 kan als zeer milieuonvriendelijk worden beschouwd. Voertuigen met een ecoscore van meer dan 70 zijn dan weer milieuvriendelijke wagens. De milieuvriendelijkheid van de voertuigen met een ecoscore tussen 50 en 70 neemt toe naarmate ze dichter bij 70 komen. In bijna alle categoriën van voertuigen kan men nieuwe voertuigen vinden met een ecoscore hoger dan 65. Een voertuig dat 10% minder verbruikt, scoort al snel 2 ecoscorepunten beter. Een dieselvoertuig uitrusten met een roetftlter doet de ecoscore met gemiddeld 5 punten stijgen.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info