Naar inhoud

Fonds voor participatie en sociale activering

Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname aan activiteiten of manifestaties kan stimuleren.

Dankzij dit fonds kan het OCMW tussenkomen in de kosten voor een toegangsticket, voor speelpleinwerking of allerlei andere vrijetijdsactiviteiten, lidgelden voor inschrijving in een sportclub, tussenkomst in de kosten voor sportkledij, tussenkomst in de kosten voor schooluitstappen,...Dankzij dit fonds wil het OCMW Wommelgem zich ook actief engageren tegen kinderarmoede.

OCMW Wommelgem kan, na goedkeuring van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst, een toelage toekennen aan personen met een actief dossier bij het OCMW, voor terugbetaling van kosten voor deelname aan sportieve of culturele activiteiten.
Meer info vind je hier.

Praktisch

OCMW - Sociale dienst

Handboogstraat 36


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren sociale dienst:
Maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 11 u. of op afspraak.
Woensdag en vrijdag GEEN spreekuren.
Woensdag -en vrijdagnamiddag is er GEEN telefoonpermanentie.

Openingsuren:
maandag tot en met donderdag
9.00 tot 12.30 u.
13 tot 15 u.

vrijdag
9.00 tot 12.30 u.

Meer info