Naar inhoud

Schuldbemiddeling

schuld

 Het OCMW van Wommelgem is een erkende dienst voor schuldbemiddeling.

Het OCMW verstrekt zowel diensten van schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet als op het vlak van de wet met betrekking tot de collectieve schuldenregeling. De dienstverlening gebeurt in de vorm van een nauwe samenwerking tussen de daartoe gekwalificeerde maatschappelijk werkers en jurist en kan omschreven worden als volgt:

  • voorafgaand juridisch onderzoek naar de wettelijkheid van de overeenkomsten en andere documenten die aanleiding hebben gegeven tot de overmatige schuldenlast;
  • verlenen van alle nuttige juridische en financiële informatie over de op deze overeenkomsten en documenten van toepassing zijnde wetgeving, zijnde onder meer de wetten van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling, de vigerende huurwet, en zo verder;
  • uiteenzetting over de bestaande procedures om de schuldenlast op te lossen of te drukken, zoals hergroepering van leningen, aanvragen van betalingsfaciliteiten, afbetalingsplannen en zo verder;
  • onderhandelingen doorvoeren met de betrokken schuldeisers, en tot dit doel de nodige stukken, brieven en documenten opstellen zoals afbetalingsplannen, voorstellen tot minnelijke akkoorden en dergelijke;
  • opstellen van de nodige juridische documenten wanneer de minnelijke pogingen falen, zoals opmaken van verzoekschriften voor de bevoegde rechtbanken en verlenen van bijstand in de loop van de juridische procedure.

In die zin wordt er zowel budgethulpverlening zonder schulden verleend als schuldhulpverlening:

Budgethulpverlening zonder schulden wordt geboden aan personen die enkel betalingsproblemen hebben of die moeilijk met geld kunnen omgaan, maar in feite geen schulden hebben. Die dienstverlening gebeurt in de vorm van budgetbegeleiding of van budgetbeheer.

Schuldhulpverlening wordt geboden onder volgende vormen:

  • via eenmalige bemiddelingen, dus zonder systematische opvolging;
  • via schuldbemiddeling, dus met verdere opvolging maar zonder budgetbeheer of –begeleiding;
  • door schuldbemiddeling en budgetbegeleiding;
  • door schuldbemiddeling en budgetbeheer, dus met overname van het geldbeheer;
  • collectieve schuldenregeling, met enkel verzoekschrift en onder de vorm van verzoekschrift+.


In sommige gevallen is het aangewezen om naast de schuldbemiddeling ook budgetbeheer of budgetbegeleiding op te starten.

Voor informatie over budgetbeheer en/of begeleiding kan je  terecht bij de sociale dienst van OCMW Wommelgem.

Praktisch

OCMW - Juridische hulpverlening

Handboogstraat 36
 


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren: dinsdag en donderdag van 9 tot 11 u. of op afspraak

Openingsuren:
maandag tot en met donderdag
9.00 tot 12.30 u.
13 tot 15 u.

vrijdag
9.00 tot 12.30 u.

Meer info