Naar inhoud

Natuur in je tuin

natuur in je tuin

De gebieden in Vlaanderen waar de natuur nog vrij spel heeft, zijn door toenemende verkavelingprojecten en wegenbouw erg klein geworden. Ook liggen die gebieden meestal vrij ver van elkaar. Om de natuur in Vlaanderen een kans te geven, dienen we ook buiten deze gebieden aandacht voor de natuur te hebben, want de natuurgebieden alleen volstaan niet om de natuurlijke dierpopulaties in stand te houden. Wanneer zo'n natuurgebied enkel is omgeven door bebouwing en natuurloze open ruimte (grond zonder natuurelementen), dan is het in feite een eilandje van natuur. De diersoorten die het bewonen, zijn gevangen in dat eiland en kunnen geen contact hebben met hun soortgenoten die elders verderop vertoeven. Het gevolg is dat ze zullen moeten verdwijnen bij gebrek aan partners of voedsel, of dat ze verzwakken en sterven door inteelt.

Een manier om dit probleem te voorkomen is ervoor te zorgen dat de dieren wel hun weg vinden van het ene stuk natuur naar het andere. Dat kan enkel als er voldoende natuurelementen te vinden zijn in de open ruimte tussen de natuurgebieden. Deze natuurelementen zijn bijvoorbeeld hagen, houtwallen, kleine bosjes, knotwilgen, natuurlijke beken met oeverbegroeiing, poelen, enz. Men noemt ze algemeen ‘kleine landschapselementen'. Ze zullen dienen als rust- en schuilplaats voor de migrerende dieren en zijn zo essentieel voor het voortbestaan van de natuur in Vlaanderen!
Het aanplanten van streekeigen hagen en houtkanten kan dus zeker bijdragen tot de ontwikkeling van natuur in onze streek. Ook de beplantingen in je tuin zijn hierbij zeer belangrijk. De keuze van streekeigen bomen en bloemen maakt je tuin aantrekkelijk voor vlinders en vogels. Onder de ontelbare soorten in de houtkanten en hagen zitten erg veel roofinsecten en vogels, die zich vanuit de houtkant of haag ook in de omliggende cultuurgewassen kunnen verspreiden om daar schadelijke soorten in toom te houden.

  • Wil je meer te weten komen hoe je met een aantal eenvoudige maatregelen heel wat dieren en planten een plaatsje in je tuin kan geven, dan geven volgende links vast en zeker een bron van inspiratie.
    www.natuurpunt.be 
    www.velt.be 
  • Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor je portemonnee. Maar hoe weet je welke bomen en struiken streekeigen zijn?  Kom er meer over te weten in de Plantwijzer. In deze brochure vind je een beschrijving van de bomen en struiken die in de diverse gebieden van de provincie Antwerpen thuishoren. Daarnaast vind je er ook algemene informatie, onder meer over herkomstgebieden.
  • Tijdens de Behaagactie slaan Natuurpunt, de Milieuraad en het gemeentebestuur de handen in elkaar ter promotie van streekeigen groen. Elk najaar kan je tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haag- en klimplanten bestellen.  In de september-oktobereditie van de Wommelgemnaar vind je meer info over de actie. Meer info omtrent de aangeboden planten vind je op de website van natuurpunt: www.natuurpunt.be/behaag 

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info