Naar inhoud

Natuurreservaten

reservaten natuurpunt wommelgem

In Wommelgem bevinden zich 2 natuurreservaten: de Beemdkant en het Veer. De reservaten zijn eigendom van Natuurpunt Schijnvallei. Natuurpunt Schijnvallei is een regionale afdeling van Natuurpunt en beheert al ruim 60 ha natuur in onze regio. Natuurpunt probeert haar reservaten zo veel mogelijk open te stellen voor alle natuurliefhebbers al dan niet onder begeleiding van een natuurgids. Het gevoerde beheer zorgt ervoor dat de natuur zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op de beperkte oppervlakten van de reservaten.

  • Het Veer
    Dit gebied ligt vlak tegen het Groot Schijn en bestaat uit broekbos, hakhout, zeggevegetaties en natte ruigtes. 's Zomers is het haast onmogelijk om door te dringen in die jungle. Er lopen ook een aantal grachten door, om het gebied te draineren, die prachtige watervegetaties herbergen. We vinden er bovendien een poel waar het in het voorjaar wemelt van de amfibieën. Maar ook vele andere dieren voelen zich er thuis, o.a. IJsvogel, Blauwe reiger, horden libellen en kleurrijke vlinders.

  • de Beemdkant
    Op deze kapvlakte is de natuur zich volledig aan het herstellen naar de oorspronkelijke begroeiing. Op de vochtige plaatsen staat het alweer vol met waterplanten zoals de gele lis. Op de hoger gelegen delen is er een ruigte met distels, brandnetels en kleefkruid, dit is o.a. zeer belangrijk voor vlinders (voedsel voor de rupsen), vogels (beschutting voor de nesten) en kleine zoogdieren. Een deel laat men terug verbossen met plaatseigen struiken en bomen. De Beemdkant strekt zich langs beide zijden van het Schijn uit. Een houtvester verwijderde alle populieren zodat een natuurlijk bos in wording ontstond. Aan de Wijnegemse kant van het Schijn werd een amfibieënpoel aangelegd. Aan de rand van dat gebiedje loopt afwateringsgracht met Waterviolier en Waterkers. De plaatselijk ijsvogel weet de stekelbaarsjes in de gracht wel te smaken.

Meer info?
Natuurpunt
Natuurpunt Schijnvallei (website van de regionale afdeling 'Schijnvallei' van Natuurpunt)

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info