Naar inhoud

Premie infiltratievoorziening

Om zo veel mogelijk regenwater in de bodem te laten infiltreren in plaats van rechtstreeks af te voeren naar het rioolstelsel keert de gemeente Wommelgem een premie uit voor infiltratievoorzieningen.

De premie bedraagt 500 euro per installatie.

Let op: Om in aanmerking te komen voor de premie dient de installatie te voldoen aan de de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap, zoals opgenomen in de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen. In die code van goede praktijk worden onder andere de afvoerdebieten en buffervolumes opgenomen. Het is mogelijk dat je - om in aanmerking te komen voor de premie - bijvoorbeeld een groter tankvolume dient te voorzien dan minimum voorzien in de stedenbouwkundige voorschriften.

Het volledige reglement en aanvraagformulier kan je onderaan downloaden
Enkele nuttige links:
- technische informatie m.b.t. infiltratievoorzieningen in de waterwegwijzer bouwen en verbouwen
- infopunt over duurzaam omgaan met water: www.waterloketvlaanderen.be

Let op:
In tegenstelling tot vroeger worden er enkel nog premies uitbetaald van aanpassingswerken aan of het plaatsen van installaties bij bestaande woningen. Een bestaande woning is een woning waarin mensen een vaste verblijfplaats kunnen hebben én die volgens de kadastrale gegevens al minimaal 5 jaar in gebruik is.

Alle aanvragen kunnen uiterlijk tot 6 maanden na de factuurdatum ingediend worden.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info