Naar inhoud

Premie hemelwaterinstallatie

Om het hergebruik van regenwater te stimuleren, keert de gemeente Wommelgem een premie uit voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie.

De premie bedraagt bij bestaande woningen:

- 250 euro indien het regenwater ten minste gebruikt wordt voor schoonmaak, het wassen van de wagen en/of besproeiing van de tuin;
- 500 euro indien het regenwater ten minste gebruikt wordt als waswater voor de wasmachine en/of voor het vullen van de spoelbak van één of meer toiletten.

Om in aanmerking te komen voor de premie dient de installatie te voldoen aan de technische voorschriften van PIDPA en aan de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap, zoals opgenomen in de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen. In die code van goede praktijk zijn onder andere de minimale tankvolumes omschreven die je dient te voorzien naargelang de aangesloten dakoppervlakte. Het is mogelijk dat je -  om in aanmerking te komen voor de premie  - bijvoorbeeld  een groter tankvolume dient te voorzien dan minimum voorzien in de stedenbouwkundige voorschriften.

Het volledige reglement en aanvraagformulier kan je onderaan downloaden.
Enkele nuttige links:

- technische informatie m.b.t. hemelwaterinstallaties in de waterwegwijzer bouwen en verbouwen
- infopunt over duurzaam omgaan met water: www.waterloketvlaanderen.be

Let op:
In tegenstelling tot vroeger worden er enkel nog premies uitbetaald voor aanpassingswerken aan of het plaatsen van installaties bij bestaande woningen. Een bestaande woning is een woning waarin mensen een vaste verblijfplaats kunnen hebben én die volgens de kadastrale gegevens al minimaal  5 jaar in gebruik is.

Alle aanvragen kunnen uiterlijk tot 6 maanden na de factuurdatum ingediend worden.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info