Naar inhoud

Bodembescherming en bodemattesten

Sinds 1 oktober 1996 is iedereen die een huis, een appartement of een grond wil verkopen, verplicht eerst een bodemattest aan te vragen bij OVAM ter bescherming van de potentiële koper. Deze procedure geldt ook voor overdracht van gronden. Een bodemattest vermeldt alle gegevens die de OVAM over een grond kent. Is er sprake van onteigening? Dan kan het attest en het bodemonderzoek voor maar een deel van een kadastraal perceel gelden.

Die verplichting geldt zowel bij klassieke verkoop van een grond, de vestiging of beëindiging van een erfpacht of een opstalrecht, het aangaan van een onroerende leasing, maar ook bij het aangaan of beeidigen van een huur-of handelsovereenkomst van meer dan 9 jaar.
Bij beëindiging van een overeenkomst is het niet de verhuurder, maar de huurder die het attest moet aanvragen.

Wanneer aanvragen?
De aanvraag van het attest moet in elk geval gebeuren voor de sluiting van de verkoopovereenkomst of het verlijden van de notariële akte. De aanvraag gebeurt bij OVAM en kost 30 euro per kadastraal perceel of 120 euro indien een attest voor een deel van een kadastraal perceel wordt aangevraagd. De verkoper moet de inhoud van het attest eerst meedelen aan de kandidaat-koper of huurder en er wordt ook melding van gemaakt in de notariële akte. Meestal wordt het bodemattest opgevraagd via de notaris. De notaris vraagt dan de nodige inlichtingen op met betrekking tot het perceel.

Blijkt uit het attest dat op de grond vroeger bodemverontreinigende activiteiten plaatsvonden, dan moet er tot een beschrijvend bodemonderzoek worden overgegaan om de ernst van de verontreiniging vast te stellen. Uit een onderzoek zal blijken of er een bodemsanering moet worden uitgevoerd.

De nodige aanvraagformulieren kan je downloaden via de website van OVAM via volgende link: http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/13.
Alles over bodembescherming vind je op http://www.ovam.be/bodem.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info