Naar inhoud

Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen

Voor een aantal inrichtingen die niet ingedeeld zijn (volgens bijlage I van titel I van het VLAREM) en waarvoor dus geen milieuvergunnings- of meldingsplicht geldt, zijn toch een aantal milieuvoorwaarden van toepassing. Een aantal kunnen worden teruggevonden in deel 6 van titel II van het VLAREM, en wel in de volgende hoofdstukken:

HOOFDSTUK 6.1. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE MILIEUVOORWAARDEN VOOR NIET-INGEDEELDE INRICHTINGEN
HOOFDSTUK 6.2. BEHEERSING VAN OPPERVLAKTEWATERVERONTREINIGING
HOOFDSTUK 6.3. BEHEERSING VAN HINDER DOOR LICHT
HOOFDSTUK 6.4. BEHEERSING VAN ASBEST
HOOFDSTUK 6.5. PARTICULIERE STOOKOLIETANKS MET EEN WATERINHOUD VAN MINDER DAN 5.000 LITER 
HOOFDSTUK 6.6. NIET-INGEDEELDE INRICHTINGEN VOOR VERWARMING VAN GEBOUWEN
HOOFDSTUK 6.7. NIET-INGEDEELDE MUZIEKACTIVITEITEN
HOOFDSTUK 6.8. NIET-INGEDEELDE KOELINSTALLATIES


Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.