Naar inhoud

Milieuvergunningen

Alle praktische informatie omtrent milieuvergunningen, aanvraagformulieren en bijlagen vind je op de website van de Vlaamse Overheid bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch.

Dossierkosten
Klik onderaan op de link voor informatie met betrekking tot de betaling van de VLAREM-dossiertaks voor een aanvraag of een beroep inzake een inrichting ingedeeld in de eerste of tweede klasse.

Vanaf 2002 wordt een gemeentebelasting geheven op alle vergunningsaanvragen voor de exploitatie van nieuwe 1e of 2e klasse handels-, nijverheids- of landbouwondernemingen (cfr. het VLAREM Titel I). De belasting is eveneens van toepassing op de aanvragen tot het veranderen (een wijziging, een uitbreiding of een toevoeging) van een bestaande inrichting, evenals voor het hernieuwen van een lopende vergunning, alsmede de aanvragen van inrichtingen die na wijziging of aanvulling van de indelingslijst vergunningsplichtig worden.

De belasting wordt vastgesteld op : 

750,00 euro voor de inrichtingen van 1e klasse
250,00 euro voor de inrichtingen van 2e klasse
Enkel de aanvragen van beschutte werkplaatsen, van vogelopvangcentra en van imkers zijn van deze belasting vrijgesteld.

Voor de inrichtingen die slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn, wordt de belasting vastgesteld in verhouding tot de oppervlakte van het gedeelte van de inrichting op gemeentelijk grondgebied en de hele oppervlakte van de inrichting.

Downloads

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info