Naar inhoud

Opvolging na het verkrijgen van een verkavelingsvergunning

Als je een verkavelingsvergunning gekregen hebt, moet je onderstaande zaken nog opvolgen:

  • aanplakking van de mededeling die te kennen geeft dat een vergunning verleend werd (zelfde principe met verklaringen op eer zoals bij een stedenbouwkundige vergunning);
  • artikel 4.2.16. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet strikt nageleefd worden: de aanvrager stuurt een brief naar de dienst ruimtelijke ordening van Wommelgem met daarin de vraag of er nagegaan kan worden of er uitbreiding van de nutsleidingen nodig is op de betreffende vergunde verkaveling. De aanvrager betaalt de kosten. Wanneer de voorwaarden vermeld in de verkavelingsvergunning werden nageleefd en er een bewijs van betaling is voor de nodige uitbreidingen, wordt het "attest van uitvoering van voorwaarden en lasten opgelegd in de verkavelingsvergunning" afgeleverd aan de aanvrager en kan de verkoop van de verschillende loten doorgaan.

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.

Meer info