Naar inhoud

Afwezig tijdens de verkiezingen

Uiteraard kan je je in bepaalde gevallen verontschuldigen. Je moet je afwezigheid wel staven met de juiste bewijsstukken. We geven een overzichtje:

 1 Ziekte of gebrekkigheid (niet in staat om naar het stembureau te gaan) Medisch attest geneesheer
 2 Om beroeps- of dienstredenen in het buitenland Attest van burgelijke overheid of werkgever
 3 Om beroeps- of dienstredenen in België Attest van burgelijke overheid of werkgever
 4 Schippers, marktkramers of kermisreizigers
(+ leden van het gezin)
Attest van de burgermeester van de gemeente
 5 Gevangenen Attest van de directie van de inrichting
 6 Priesters, imam,... (wegens geloofsovertuiging) Attest afgeven door de religieuze overheid
 7 Studenten Attest van de directie van de instelling
 8 Je verblijft tijdelijk in het buitenland, om andere dan beroepsredenen (vb. vakantie) en je kan niet naar het stembureau gaan.

Ga je naar het buitenland zonder boeking of reservering, moet je alsnog bewijzen dat je op de dag van de verkiezing in het buitenland was. Dat doe je met elk bewijs dat je zelf voldoende vindt. Het is de vrederechter die uiteindelijk beslist of je reden gegrond is.
Attest reisagentschap, kopie vliegtickets,...


De bewijzen van afwezigheid bezorg je, samen met je oproepingskaart:

  • voor de verkiezingen: dienst bevolking - Kaakstraat 2
  • op de dag van de verkiezingen: in het stembureau waar de afwezige zou moeten stemmen

Praktisch

Bevolking

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 53
Fax:  03-353 40 26
bevolking@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
14 - 16 u.
(niet juli-augustus)
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.