Naar inhoud

Managementteam

logo

Het managementteam is een overlegorgaan dat samengesteld is uit de secretaris, de financieel beheerder, de stafmedewerker en het hoofd van de sociale dienst.

Het team heeft verschillende bevoegdheden met betrekking tot beleidsvoorbereiding, realisatie van de beleidsdoelstellingen, financieel beheer, interne controle en het bewaken van de kwaliteit van de werking van de verschillende diensten.