Naar inhoud

Lokaal Opvanginitiatief

Het lokaal opvanginitiatief organiseert de materiële opvang van asielzoekers in een kleinschalig project. Deze dienst wordt volledig gesubsidieerd en kadert in het beleid van de federale regering.
Het OCMW wil de asielzoekers wegwijs  maken in onze samenleving, hen begeleiden en informeren. Voor de duur van de lopende procedure van de kandidaat-vluchteling wordt een minimale financiële hulp voorzien in de vorm van wekelijks leefgeld.

Voor de opvang van de jongeren wordt samengewerkt met de vzw Taalfabet, om een permanente en kwaliteitsvolle omkadering te verzekeren.

Praktisch

OCMW - Sociale dienst

Handboogstraat 36


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren sociale dienst:
Maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 11 u. of op afspraak.
Woensdag en vrijdag GEEN spreekuren.
Woensdag -en vrijdagnamiddag is er GEEN telefoonpermanentie.

Openingsuren:
maandag tot en met donderdag
9.00 tot 12.30 u.
13 tot 15 u.

vrijdag
9.00 tot 12.30 u.