Naar inhoud

Tussenkomst van het OCMW bij begrafenis

OCMW begrafenis

 

Bij een overlijden betalen familie of erfgenamen de begrafeniskosten.
Als er geen familie of erfgenamen zijn of als zij daarvoor onvoldoende middelen hebben of grondige redenen hebben om de begrafenis niet ten laste te nemen, zal het OCMW zorgen voor een waardige begrafenis.

Voor kinderen die onderhoudsplichtig werden gesteld, kan het OCMW geen tussenkomst verlenen in de begrafenis van de ouders.

Het OCMW heeft een overeenkomst met begrafenisondernemer Goossens & Celis . Zij verzorgen de begrafenis indien dat op kosten van het OCMW gebeurt.

Het OCMW neemt een vastgelegd aanbod ten laste: sobere lijkkist,  50 rouwbrieven en 50 rouwprentjes.

Ingeval van OCMW-begrafenis mag de begrafenisondernemer geen wijzigingen toestaan aan het vastgestelde aanbod.

Volgens de ideologische, godsdienstige of filosofische overtuiging van de overledene of de nabestaanden kan er een viering of een plechtigheid voorzien worden. Crematie is mogelijk indien dat de uitdrukkelijke wens was van de overledene.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst thuis- en seniorenzorg van het OCMW,
tel. 03-355 50 50.

 

 

 

Praktisch

OCMW - Thuisdiensten

Handboogstraat 36 
 


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren dienst thuis- en seniorenzorg:
na telefonische afspraak
De maatschappelijk werkers voorzien huisbezoeken, inz. bij personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

Openingsuren van maandag tot donderdag
9u tot 12u30
13u tot 15u

vrijdag
9u tot 12u30

Meer info