Naar inhoud

Adviesverlenende instanties

Wanneer je een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indient, wordt het dossier volledig bekeken en onderzocht. In sommige gevallen moeten we advies vragen aan verschillende instanties. Hieronder vind je de meest voorkomende instanties.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen vind je hier.

Hulpverleningszone 3 Rand
Brandweer Wommelgem
Rollebeekstraat 9 
2160 Wommelgem

DRINGENDE HULPVERLENING : 100

Niet-dringende oproepen: 03-369 85 75
administratie: tel: 03-369 85 70
fax: 03-353 10 19
e-mail: brandweer@wommelgem.be

Afdeling Wegen en Verkeer
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen
tel: 03-224 68 11
fax: 03-224 68 99
e-mail: wegen.antwerpen@vlaanderen.be

Afdeling Land

Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling Antw.
Lange Kievistraat 111/113 bus 71
2018 Antwerpen
tel: 03-224 92 70
fax: 03-224 92 51

Afdeling Bos & Groen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63
2018 Antwerpen
tel: 03-224 62 62
fax: 03-224 60 90
e-mail: ant.anb@vlaanderen.be

Agenstschap R-O Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 52
2018 Antwerpen
tel: 03-224 65 20
fax: 03-224 65 60
e-mail: ro.ant@rwo.vlaanderen.be

Inter - adviezen inzake toegankelijkheid
Driegaaienstraat 160
9100 Sint-Niklaas

Pijpleidingen
Petrochemical Pipeline Services
p.a. Postbus 1163
6160 BD GELEEN NL

SOLVIC
Inovyn Manufacturing Belgium nv
Rue Solvay 39
5190 Jemeppe-sur-Sambre

DGMR - Divisie CIS & Infra
Sectie Infrastructuur - Ondersectie Support
Bureau Geomatica
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 BRUSSEL

Waterbeleid
provinciebestuur Antwerpen
dienst Waterlopen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen 
www.provant.be/leefomgeving/waterlopen

Politiezone Minos
Lokale Politiezone Minos-Verkeerspolitie
Herentalsebaan 587
2160 Wommelgem
tel: 03-451 98 80

Onroerend erfgoed (Monumenten en Landschappen)
Agentschap RO Antwerpen
R-O Antwerpen-Onroerend Erfgoed
Cel Monumenten en Landschappen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 53
2018 Antwerpen
www.onroerenderfgoed.be 

Vlaamse Milieumaatschappij
(adviezen in het kader van de watertoets)
VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Koning Albert II-laan 20 bus 16
1000 Brussel
www.vmm.be

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.

Meer info