Naar inhoud

Opdrachten cultuurraad

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur inzake de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. Het gemeentebestuur vraagt de cultuurraad om advies over volgende culturele aangelegenheden:

  • de bescherming en de luister van de taal (o.a. bij het geven van straatnamen),
  • de aanmoediging van de vorming van navorsers (o.a. studiebeurzen en prijzen voor kunstenaars),
  • de schone kunsten (plastische kunsten, toneel, muziek, dans, audiovisuele expressie),
  • het cultuurpatrimonium (met inbegrip van monumenten en landschappen),
  • de musea,
  • de wetenschappelijk-culturele instellingen,
  • de bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten,
  • de plaatselijke radio-omroepen en regionale televisie,
  • de permanente vorming en culturele animatie,
  • de vrijetijdsbesteding en het toerisme.

Behoren niet tot de domeinen van de cultuurraad:
- het jeugdbeleid,
- het sportbeleid,
- alle onderwijsmateries, 
- alle persoonsgebonden materies (o.a. gezondheid, welzijn…).

 

Praktisch

Cultuurdienst

Kaakstraat 2 - 1ste verdieping
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 61
Fax:  03-353 40 26
cultuurdienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info