Naar inhoud

Stedenbouwkundige regularisatieaanvraag

regularisatie

Algemeen
Als je een woning of ander gebouw wil kopen, kan je best, na het bezichtigen ervan, even langskomen op onze dienst om de feitelijke toestand te vergelijken met de vergunde toestand. Stuur een mailtje op voorhand zodat wij de betreffende dossiers alvast voor u kunnen opzoeken!

Wanneer je de plannen van de woning of constructie komt inkijken, ga dan volgende zaken na:
- De bouwdiepte: hoe diep werd de woning of constructie gebouwd?
- Het bijgebouw: Is het vergund? Hoe ver van de woning en de scheiding werd deze vergund? Komt de werkelijke afstand tot de perceelsgrenzen overeen met de vergunde toestand op het plan?
- Het dak: Werd de woning vergund met een plat dak of een schuin dak? Zijn de eventueel aanwezige dakkapellen vergund?
- …

U komt bij het inkijken van de dossiers misschien tot de conclusie dat bepaalde zaken niet volledig in orde zijn.
We kunnen dan spreken van een bouwmisdrijf, ook al werd dit niet officieel vastgesteld.

Is dit dan een reden om de verkoop af blazen? Niet noodzakelijk.
Je kan misschien voor de niet-vergunde delen van de betreffende constructie toch een vergunning bekomen. Door die vergunning wordt de bestaande toestand "geregulariseerd" of in regel gesteld.

Let op! Soms is het echter niet mogelijk een regularisatievergunning te bekomen voor bepaalde zaken.
Zonder een voorafgaande regularisatie van de onvergunde delen, blijft de bouwovertreding bestaan ook al verandert de eigenaar.

Maak een afspraak met de stedenbouwkundige ambtenaar om te bespreken of een regularisatie mogelijk is. Een afspraak kan per mail of telefonisch vastgelegd worden.

Procedure
De procedure voor een regularisatieaanvraag is dezelfde als de procedure voor een stedenbouwkundige aanvraag.
Hou er rekening mee dat het mogelijk is dat een architect dient betrokken te worden bij de opmaak van het dossier.

Opmerking
De stedenbouwwet is tot stand gekomen in 1962. Alle gebouwen die van daarvoor dateren worden daarom normaal gezien beschouwd als vergund.
Voor gebouwen die dateren tussen 1962 en de datum van het van kracht worden van het gewestplan (ca. 1976 - 1980) bestaat een andere regeling.
Je vindt meer informatie bij "Vermoeden van Vergunning".

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.

Meer info