Naar inhoud

Hiermee kunnen we je niet helpen

Geschillen tussen buren
Burenruzies zijn spijtig genoeg een veel voorkomende zaak. De gemeente komt echter niet tussen in geschillen met buren. Daarvoor kan je terecht bij het Vredegerecht. Wij raden aan om altijd eerst tot een onderlinge overeenkomst te komen, al dan niet schriftelijk. Als je een probleem hebt met je buur, kan je best een aangetekende brief tot hem of haar richten, waarin je je intenties duidelijk kenbaar maakt, vooraleer je verdere stappen onderneemt.

Je kan onder meer terecht bij:

Vredegerecht Schilde
Turnhoutsebaan 202
2970 Schilde
Tel: 03-380.09.70

Bureau voor Juridische Bijstand (BJB)
Gerechtsgebouw 
Bolivarplaats 20/15
2000 Antwerpen
Tel: 03-260.72.80
e-mail:
bjb@balieantwerpen.be

Kadastrale informatie
Voor uittreksels uit het kadaster, en de legger, de datum van de (eerste) ingebruikname van een pand, vragen of betwistingen over het kadastraal inkomen en bewijsmateriaal van het bouwjaar van een constructie of een kadastrale historiek, neem je best contact op met het kadaster. Je kan via het kadaster ook tegen betaling de naam van de eigenaar te weten komen.

Dienst van het kadaster 
Italiëlei 4 bus 10
2000 Antwerpen 
Tel. 0257 552 80 -
Fax 0257 971 03 
website
 www.fiscus.fgov.be

Bouwovertredingen
Vaststelling van bouwovertredingen en klachten met betrekking tot de fysieke toestand van woningen die gevolgen kunnen hebben voor de openbare veiligheid, meld je bij de politie.

Politiezone Minos
Herentalsebaan 587
2160 Wommelgem
Tel: 03-451.98.60
Fax: 03-451.98.69
website:
www.politieminos.be

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.