Naar inhoud

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een officiële adviesraad, ingesteld bij Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening. Dat betekent dat elke gemeente ertoe gehouden is een GECORO op te richten en de leden daarvan te benoemen. Het decreet beschrijft een aantal wettelijke bevoegdheden van de GECORO, onder andere bij de totstandkoming van het GRSP en de RUP's, de verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma. De Commissie kan ook adviseren bij het vergunningenbeleid. Naast de bovenstaande verplichte opdrachten kan de GECORO ook op eigen initiatief meewerken aan het ruimtelijk beleid van de stad. De GECORO kan los van een adviesvraag opmerkingen maken, voorstellen doen of advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

De GECORO moet samengesteld worden uit een aantal deskundigen (bv. architecten, landmeters, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars) en verder uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vertegenwoordigers uit de landbouwsector, het verenigingsleven, om zelfstandigen en ondernemers, jongeren, ouderen, natuurliefhebbers,…).

De Vlaamse decreetgever heeft adviesorganen voorzien op de drie niveaus van de besluitvorming inzake ruimtelijke ordening.

  1. Vlaams-gewestelijk niveau: VLACORO (Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening)
  2. Provinciaal niveau: PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening)
  3. Gemeentelijk niveau: GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

In het decreet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 wordt in artikel 9 bepaald dat in elke gemeente een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht moet worden.
 
De samenstelling van de GECORO in Wommelgem vind je hier.

Als lid van de GECORO kan je als deskundige of vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding jouw stem te laten horen en laten meetellen in aangelegenheden m.b.t. de ruimtelijke ordening van de gemeente. Heb je interesse om je de volgende 6 jaren te engageren als GECORO-raadslid of wil je meer informatie over de GECORO en haar werking, neem dan contact op met de gemeentesecretaris, tel. 03-355 12 51 of mail naar secretaris@wommelgem.be.

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.