Naar inhoud

Kadaster

Kadaster

Bij het kadaster kan je terecht voor kadastrale uittreksels die nodig zijn voor bouwaanvragen, verkopen van eigendommen, bodemattesten,... Bij het kadaster kan je ook tegen betaling te weten komen wie de eigenaar is van een bepaald perceel.

Op het kadastraal plan staan kadastrale percelen. Elk kadastraal perceel is op het plan per sectie genummerd. Hoewel het plan geen juridische waarde heeft, biedt het wel informatie over de locatie van de percelen, de grenzen van een eigendom of over de erfdienstbaarheden.

De kadastrale legger van het kadastrale plan geeft naast het perceelsnummer ook informatie over de ligging van het perceel, de oppervlakte, de aard en het kadastraal inkomen.

Als je bepaalde dingen over een perceel te weten wil komen zoals de grootte, de ligging, het kadastrale nummer,... kan je op onze dienst terecht. De gemeente mag echter geen namen van eigenaars van percelen in Wommelgem doorgeven. Je kan die namen wel tegen betaling verkrijgen bij het kadaster in Antwerpen.

Gegevens kadaster
FOD Financiën - Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
Italiëlei 4 bus 10
2000 Antwerpen
Tel. 02-57 552 80
Fax 02-57 971 03

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.