Naar inhoud

Aanstiplijst Vlaamse verordening hemelwater

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan je nagaan of je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Wie moet dit formulier invullen?
De architect of de aanvrager zelf. Het is raadzaam om het formulier toe te voegen bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarbij daken of verhardingen zijn gepland.

De aanstiplijst voor het hemelwater vind je hier. Zorg ervoor dat de aanstiplijst volledig en correct is ingevuld.

Ga dit nog even na:
Kloppen de berekeningen?
Is het vakje herbruik ingevuld?
Is de aanstiplijst gehandtekend?

Let op!
De vereiste putinhoud om de gemeentelijke premie voor een hemelwaterput te bekomen, ligt hoger dan strikt vereist voor de stedenbouwkundige vergunning. Baseer je voor het bepalen van de putinhoud dus niet enkel op de aanstiplijst, maar volg de vereisten die opgenomen zijn in het gemeentelijk premiereglement. Dat reglement volgt de Vlaamse code van goede praktijk in verband met hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen. Meer informatie over de gemeentelijke premiereglementering vind je via volgende link: http://www.wommelgem.be/product.aspx?id=1479.

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.

Meer info