Naar inhoud

Stedenbouwkundige attesten

Mondeling verkregen informatie heeft weinig juridische waarde. Daarom kan je bij het gemeentebestuur een stedenbouwkundig attest aanvragen. Daarin kan je de inlichtingen over het perceel dat je interesseert schriftelijk laten bevestigen.

Het stedenbouwkundig attest is een document dat wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Het geeft aan of het project voor vergunning in aanmerking komt.

De op het stedenbouwkundig attest vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft twee jaar geldig, te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.
Tenzij binnen die twee jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan of de regelgeving wijzigt, heb je de zekerheid dat het college van burgemeester en schepenen over hetzelfde project op dezelfde manier zal beslissen.
Het attest wordt verleend op basis van een schetsontwerp.

Je kan de nodige aanvraagformulieren verkrijgen op onze dienst Ruimtelijke Ordening of als je hier klikt. Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen is er geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Je kan dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Binnen 75 dagen na het indienen van de aanvraag word je van de beslissing op de hoogte gebracht. Dat gebeurt per aangetekende brief.

Opgelet! Een attest is géén stedenbouwkundige vergunning en het verleent je dus geen recht om te bouwen of te verkavelen. Daarvoor moet je ofwel een stedenbouwkundige vergunning, ofwel een verkavelingsvergunning aanvragen.

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.

Meer info