Naar inhoud

Stedenbouwkundige vergunning: wat nu?

Als het schepencollege heeft beslist je aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (SV) goed te keuren of te weigeren, krijg je de beslissing per post opgestuurd.
Zowel bij een vergunning als bij een weigering worden bepaalde documenten toegevoegd die je moet opvolgen. Welke documenten dat kunnen zijn en hoe je die moet opvolgen vind je in het onderstaande lijstje.

 • overschrijvingsformulier: bedrag dient gestort te worden binnen een maand of ten minste vóór de start van de werken. (enkel bij SV)
 • opsomming van wat er nog dient opgevolgd te worden na ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning: dient goed nagelezen te worden en opgevolgd te worden. (SV en Weigering)
 • goedgekeurd of geweigerd plan: stedenbouwkundige vergunning/weigering en goedgekeurd/geweigerd plan zijn één geheel, daar dient verder niets mee te gebeuren. (SV en Weigering)
 • mededeling die te kennen geeft dat een vergunning werd verleend: dient onmiddellijk aangeplakt te worden na ontvangst van de vergunning. Een mededeling van een weigering moet niet worden uitgehangen.
 • eventueel gevraagde adviezen: voorwaarden opgelegd in de adviezen dienen strikt nageleefd te worden. (enkel bij SV)
 • brief betreffende de aanplakking: goed nalezen en de richtlijnen daarin vermeld dienen strikt nageleefd te worden.
 • 2 verklaringen:  één ervan dient opgestuurd te worden naar de dienst ruimtelijke ordening van Wommelgem nadat de mededeling net is aangeplakt. Het tweede dient opgestuurd te worden nadat de mededeling 30 dagen heeft uitgehangen op de plaats van de aanvraag.
 • 2 formulieren om start van de werken te melden aan de dienst ruimtelijke ordening en R-O Antwerpen: dient ten minste 8 dagen voor start van de werken aangetekend opgestuurd te worden naar het juiste adres (vermeld op betreffende formulieren). (enkel bij SV)
 • formulier voor aansluiting op de riolering: dient enkel ingediend te worden bij de dienst ruimtelijke ordening van Wommelgem wanneer nodig en na plaatsing van de septische put bij nieuwbouw. (enkel bij SV)
 • formulier voor aanleggen oprit: indien nodig in te dienen bij de dienst ruimtelijke ordening van Wommelgem. (enkel bij SV)
 • formulier energieprestatieregelgeving: voorwaarden dienen nageleefd te worden. (enkel bij SV)
 • richtlijnen ingebruikname openbare weg: richtlijnen dienen strikt opgevolgd te worden. (enkel bij SV)
 • formulieren uitzetten bouwlijn (bij nieuwbouw): dient ingevuld en opgestuurd te worden naar betreffende instantie, vermeld op de formulieren en de richtlijnen dienen strikt nageleefd te worden. (enkel bij SV)
 • kadasterformulier: dit formulier dient ingevuld en opgestuurd te worden naar het adres vermeld op het formulier NA de werken. (enkel bij SV)
 • beige-roze kaartje einde van de werken: dient opgestuurd of afgegeven te worden op de dienst ruimtelijke ordening van Wommelgem wanneer de werken beëindigd zijn. Met dat kaartje wordt eveneens de waarborg opnieuw vrijgegeven. (enkel bij SV)

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.

Meer info