Naar inhoud

Rioolaansluiting

Rioleringsbuizen

Algemeen
De riolering is een uitgebreid netwerk van buizen die het regenwater en afvalwater afvoeren naar pompstations, zuiveringsinstallaties, waterlopen en infiltratiegebieden. In een straat waar riolering voorzien is, is men bij nieuwbouwwoningen of nieuwbouwbedrijven verplicht aan te sluiten op de riolering. In sommige gevallen is er al een wachtleiding voorzien, in sommige gevallen moet een volledig nieuwe aansluiting gemaakt worden. De bouwheer zorgt ervoor dat er afvoerbuizen geplaatst zijn tot aan de aansluitputjes.


Wanneer er geen riolering voorzien is in de straat
Wanneer je in een straat woont waar nog geen rioleringsstelsel is voorzien, kan je best eens bij de gemeente op de technische dienst informeren of de afvoerbuizen mogen uitmonden in een openbare gracht wanneer die voorhanden is. Het kan ook zijn dat je (nieuwbouw-)woning gelegen is in een zone waar nooit een rioleringsstelsel voorzien zal worden. In dat geval moet je het afvalwater zelf zuiveren door middel van het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie. Dat noemt men een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Om te weten te komen of je woning in zo'n zone gelegen is, kan je best langskomen op de technische dienst. Zij helpen je daar graag verder.


Gescheiden of gemengd stelsel?
In het verleden werden woningen uitgerust met een gemengd rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater samen werden afgevoerd. In sommige straten van de gemeente Wommelgem is er nog steeds een gemengd stelsel aanwezig. Het probleem van een gemengd stelsel is dat bij hevige regenval de riolering onvoldoende tijd heeft om al het regenwater op te vangen. Daarom moet men in de toekomst steeds met een gescheiden stelsel werken.

In de nieuw aangelegde straten werd al een gescheiden stelsel voorzien.
Als je gaat bouwen, ben je verplicht een gescheiden stelsel op eigen terrein te voorzien, omdat als de riolering vernieuwd moet worden, er een gescheiden stelsel in de straten van de gemeente voorzien zal worden.


Procedure aanvraag aansluiting op de riolering
Om aan te sluiten op de riolering vul je het aanvraagformulier in dat je terugvindt bij de stedenbouwkundige vergunning en je bezorgt dat, eventueel per mail, aan de dienst ruimtelijke ordening. (Je kan dat formulier ook altijd bekomen op de gemeente bij de dienst ruimtelijke ordening of onderaan deze pagina).
De aansluiting gebeurt door de aannemer van de gemeente.

Opgelet! Wanneer het een nieuwbouw of grondige verbouwing betreft, mag je dit formulier alleen indienen wanneer de septische put geplaatst is. Ook als er al een wachtleiding aanwezig is, moet je het formulier invullen.

Je moet de locatie en hoogte van de wachtleiding(en) en huisaansluitputjes opvragen voor je je rioleringsstelsel plaatst. Indien de voorgevelbouwlijn samenvalt met de rooilijn, dienen huisaansluitputjes (DWA+RWA) te worden geplaatst voor de rooilijn door de gemeentelijke aannemer. Indien de voorgevelbouwlijn niet samenvalt met de rooilijn, is het aan te raden dat je zelf huisaansluitputjes (DWA+RWA) voorziet net achter de rooilijn. De huisaansluitputjes zijn eveneens belangrijk voor de keuring.
Onze werkleider gaat na of er een nieuwe aansluiting gemaakt moet worden of er een wachtleiding voorzien is. Hij zal ter plaatse ook de aanwezigheid en de locatie van de huisaansluitputjes controleren.

Wanneer er een nieuwe aansluiting gemaakt moet worden, wordt een raming van de te betalen kosten gemaakt. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de te betalen provisie en je betaalt die via bijgevoegd overschrijvingsformulier.
Wanneer wij de betaling hebben ontvangen, geven we opdracht aan onze aannemer om een aansluiting te maken op de riolering en eventueel de toezichtsputten te plaatsen.
Na de werken stuurt de aannemer de gemeente een factuur en de kosten worden berekend. De betaalde provisie wordt gebruikt om de factuur te betalen.
Het verschil in uw voordeel wordt zo snel mogelijk terug betaald. Het kan ook zijn dat het geraamde bedrag niet voldoende is om de factuur van de aannemer te betalen. In dat geval brengt de gemeente je schriftelijk op de hoogte en betaal je het bijkomende bedrag via een bijgevoegd overschrijvingsformulier.

Opgelet! De provisie is enkel een raming van de kosten. Het kan enkele weken duren voordat de aannemer met de werken kan starten, dus dien je aanvraag zeker op tijd in.


Keuring privé-waterafvoer
De aansluiting op de riolering dient gekeurd te worden overeenkomstig het gemeentelijk reglement op de keuring privé-waterafvoer dd. 28 juni 2011, door een gecertificeerde keurder binnen de 30 dagen na de aansluiting. Meer informatie daarover en een lijst van gecertificeerde keurders vind je terug op www.vlario.be. Hieronder vind je het gemeentelijk regelement betreffende de keuring voor privé-waterafvoer. De gemeente controleert na 30 dagen via een databank of er daadwerkelijk een keuring van de privé-waterafvoer is uitgevoerd. Bij negatieve keuring of niet-keuring onderneemt de gemeente verdere stappen en start een juridische procedure op.

Meer info over de afkoppeling van het hemelwater vind je hier.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake huisaansluitingen op de riolering vind je hier.

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.

Meer info