Naar inhoud

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater

Hemelwaterput

Algemeen
Dat het vaak regent in België, is ons allemaal wel bekend. Ook het feit dat hevige regenval voor plotse overstromingen kan zorgen, hebben we al meermaals gezien. Hemelwaterputten kunnen bij hevige regenval een deel van het hemelwater bufferen. Op die manier verkleinen ze de kans op overstromingen én beperken ze de aanvoer van overbodig water in de riolering en het waterzuiveringsstation.

Momenteel hebben we te maken met een afvalwaterproblematiek. Zuiver water dat van het dak stroomt, wordt gemengd met allerhande afvalwaters in riolen, iba's en collectoren en vervolgens naar een zuiveringsinstallatie gestuurd. Als er veel regen valt, sterft een deel van de bacteriën, die voor de afbraak van vervuilde stoffen zorgen, af omdat er niet meer genoeg voedsel in het water zit. We kunnen dus stellen dat er in verhouding te veel proper regenwater in het afvalwater zit.

Hemelwaterputten dragen bij tot de oplossing van dat probleem, want bij hevige regenval is er buffering, aangezien het water pas naar de riolering stroomt als de put vol is. Wanneer het hemelwater opgevangen wordt en gebruikt wordt voor allerlei doeleinden in huis en tuin, zoals bijvoorbeeld toiletspoelingen, de schoonmaak, het wassen van de auto, het sproeien van planten in de zomer, water voor de wasmachine,... komt er uiteindelijk ook minder zuiver water in de zuiveringsinstallaties terecht. Het is niet alleen milieuvriendelijk, wanneer je hemelwater recupereert, kan je ook nog eens flink besparen op je waterfactuur.

De verordening
U vindt de gewestelijke hemelwaterverordening en de aanstiplijst om bij stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen te voegen hier.

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.

Meer info