Naar inhoud

Procedure bij een stedenbouwkundige vergunning

Wanneer je een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indient, volgt je dossier een hele weg.

Hier is een beknopt overzicht:

  1. Indienen van het dossier
  2. Inboeken van het dossier
  3. Opsturen ontvangstbewijs
  4. Controle van volledigheid dossier
  5. Opsturen volledigheidsbewijs indien volledig
  6. Opstarten openbaar onderzoek indien nodig
  7. Aanvragen van adviezen indien nodig
  8. Maken van het verslag door gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
  9. Goedkeuren of weigeren van aanvraag in het schepencollege
  10. Aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schepencollege

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.

Meer info