Naar inhoud

Euthanasie

Registratie van een wilsbeschikking inzake euthanasie

Vanaf 1 september 2008 kan een wilsverklaring betreffende euthanasie officieel geregistreerd worden. Een euthanasieverzoek is wordt gebruikt in situaties waarin iemand zijn persoonlijke wens over het eigen leven en welzijn niet meer kan uiten.

Hoe gebeurt de registratie ?

De aanvraagformulieren worden ingevuld en eigenhandig ondertekend samen met twee meerderjarige getuigen. Minstens één van de getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt. De identiteitskaart van de aanvrager en de getuigen moet getoond worden bij het indienen van de verklaring.
Je kan ook de gegevens van een vertrouwenspersoon invullen, die onmiddellijk op de hoogte gebracht wordt indien je je in een toestand bevindt waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn. De aanwijzing van een vertrouwenspersoon is niet verplicht, de aanwijzing van twee getuigen wél.

Indien de aanvrager fysiek onbekwaam is om een verklaring af te leggen kan hij of zij iemand aanwijzen om de verklaring in zijn plaats af te leggen. Een medisch getuigschrift over de fysieke onbekwaamheid is in dat geval vereist.

De verklaring wordt daarna geregistreerd in een database van de FOD Volksgezondheid.

Elke euthanasieverklaring kan herzien of ingetrokken worden.

Opgelet! Een euthanasieverklaring moet na 5 jaar opnieuw afgelegd worden.


Alle documenten en informatie over euthanasie (FAQ, wetgeving, formulier,...) vind je op http://www.euthanasiewilsverklaring.be.

Praktisch

Burgerlijke stand

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 54
Fax:  03-353 40 26
burgerlijkestand@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info