Naar inhoud

Laatste wilsbeschikking

Iedereen kan in een laatste wilsbeschikking zijn of haar keuze vastleggen omtrent de wijze van teraardebestelling na overlijden. Die keuze wordt vermeld in het bevolkingsregister. Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd en of de wens van de overledene gerespecteerd wordt.

De verklaring over de wijze van teraardebestelling gebeurt aan de hand van een gedateerd en ondertekend document. Daarvan ontvang je een ontvangstbewijs.

Je kan kiezen uit volgende mogelijkheden :

  • begraving van het stoffelijk overschot,
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats,
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee,
  • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats,
  • crematie gevolgd door bijzetting van de as in een columbarium,
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee,
  • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats,
  • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Je kan ook de keuze van rituele uitvaart vastleggen :

Uitvaartplechtigheid volgens de katholieke, protestantse, anglicaanse, orthodoxe, joodse of islamitische godsdienst of volgens de vrijzinnige of neutraal filosofische overtuiging.


Het is steeds mogelijk om wijzigingen aan jouw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst bevolking.

De ouders of voogd van een minderjarige zijn gemachtigd deze beschikking in zijn naam en voor zijn rekening in te dienen.

Wanneer er geen laatste wilsbeschikking is geregistreerd, nemen degenen die de begraafplaats regelen bij het overlijden een beslissing.

 

Kosten

De registratie van de laatste wilsbeschikking is gratis.

Wat moet je meebrengen ?

Identiteitskaart.

Praktisch

Burgerlijke stand

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 54
Fax:  03-353 40 26
burgerlijkestand@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info