Naar inhoud

Vrijwilligerswerk

Actie, actie!

Je hebt ze in alle mogelijke vormen en kleuren: vrijwilligers. Er zijn er die koffie maken voor het feest in de parochiezaal, of de zieken bezoeken, of die jongeren elke week zinvol bezighouden in de jeugdbeweging. Wat is er mooier dan mensen die zich belangeloos inzetten?

Vrijwilligers zijn essentieel voor een positieve, solidaire en respectvolle samenleving. Ook de gemeente draagt haar vrijwilligers een warm hart toe. Er is bovendien een wettelijke regeling die een aantal onduidelijkheden opruimt en vrijwilligers de nodige bescherming biedt (wet betreffende de rechten van de vrijwilliger dd. 3 juli 2005).

Onderaan vind je een praktische gids voor de directe betrokkenen: de vrijwilliger en de lokale organisatie of vereniging. Hij biedt praktische en bruikbare antwoorden op de concrete vragen die vrijwilligers en verenigingen zich stellen wanneer ze de wet toepassen. Hopelijk helpt deze gids de gebruiker om de wet zonder veel problemen toe te passen.

Gratis verzekering vrijwilligerswerk
De provincie Antwerpen biedt sinds 2007 een gratis verzekering aan voor vrijwilligerswerk. Recent nog zorgde de nieuwe wet op het vrijwilligerswerk voor een betere bescherming van de vrijwilliger. Volgens die nieuwe wet worden organisaties die met vrijwilligers werken, aansprakelijk gesteld voor de schade die de vrijwilligers veroorzaken én worden ze tegelijkertijd verplicht om daarvoor een verzekering te nemen.

Die nieuwe aansprakelijkheidsregeling en verzekeringsplicht geldt enkel voor vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid (vzw’s en openbare besturen) en voor feitelijke verenigingen die deel uitmaken van een koepel (zoals een plaatselijke afdeling van de Chiro, Scouts, Gezinsbond, Willemsfonds,…) of die personeel tewerkstellen (zoals de vakbonden).

Vrijwilligers die actief zijn in een gewone feitelijke vereniging, los van een koepel, zonder personeel, blijven dus persoonlijk aansprakelijk. Daarom wil de provincie ook die vrijwilligers (en zo zijn er heel wat) een specifieke gratis vrijwilligersverzekering aanbieden. Zo zijn ook zij beschermd en lopen ze niet het risico op te draaien voor de financiële gevolgen van hun engagement.

Wat houdt deze gratis verzekering in?
Deze polis dekt alle activiteiten die in de ruime betekenis als vrijwilligersactiviteiten kunnen beschouwd worden. Het gaat zowel om burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand als lichamelijke ongevallen. De polis dekt maximaal 100 vrijwilligersdagen en is vooral bedoeld voor occasionele en tijdelijke initiatieven, die meestal buiten de gewone wettelijke verzekering vallen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger voor één dag.

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch een beroep doet op extra vrijwilligers. De organisaties kunnen op een eenvoudige manier tot maximum 100 gratis vrijwilligersdagen aanvragen bij de provincie.

Het erkenningformulier vind je op www.provant.be/vrijwilligersverzekering.

Meer info?
Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Antwerpen
Dienst Welzijn en gezondheid
Boomgaardstraat 22 bus 101
2600 Berchem
tel. 03-240 61 72 of 03-240 61 65
vrijwilligerswerk@provant.be
www.provant.be/welzijn/samenleven/vrijwilligerswerk

Neem ook een kijkje op dé site voor het vrijwilligerswerk: www.vrijwilligerswerk.be. De gemeente stelde bovendien nog een organisatienota op om vrijwilligers te informeren over hun taken, rechten en plichten. Hieronder vind je de tekst van deze nota.

Praktisch

Cultuurdienst

Kaakstraat 2 - 1ste verdieping
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 61
Fax:  03-353 40 26
cultuurdienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info