Naar inhoud

Wettelijk samenwonen

Feitelijk en wettelijk samenwonen ?

Wanneer je feitelijk samenwoont, betekent dat dat je in één van de bevolkingsregisters geregistreerd bent als gezin. Voor deze vorm van samenwonen zijn er geen specifieke verplichtingen. Anderzijds geniet je geen bescherming van woonst, gezinslasten of eigendom. In geval van overlijden is er, naargelang de duurtijd van de samenwoning, een vermindering van de successierechten.

Wettelijk samenwonen (het aangaan van een samenlevingscontract) is de toestand van samenleven van twee personen die de verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

Wanneer je een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekent, betekent dat concreet dat je je samenwoning een relatieve juridische zekerheid wil geven. Bij deze vorm van samenwonen hebben de partners de plicht bij te dragen in de gezinslast naargelang zijn/of haar mogelijkheden.

Je geniet van een zekere wettelijke bescherming van de gezamelijke woonst, de gezinslasten en de eigendom van de goederen (huisraad, vruchtgebruik). Op fiscaal vlak zijn er eveneens gevolgen. Bij het aangaan van een samenlevingscontract ontstaat er onderhoudsplicht van kinderen tegenover de overlevende partner van de ouder en omgekeerd.

Voorlopig heeft de registratie van wettelijke samenwoning geen invloed op het bepalen van de afstamming van een kind en de pensioenregelingen. Dat kan in de toekomst nog wijzigen.

Indien een notaris vooraf een samenlevingscontract heeft afgesloten, kan je dat in de verklaring laten opnemen.

De voorwaarden zijn:
- minstens achttien jaar en rechtsbekwaam zijn,
- ongehuwd zijn en niet gebonden zijn door een andere wettelijke samenwoonst,
- officieel op hetzelfde adres wonen.

De wettelijke samenwoonst wordt opgenomen in het bevolkingsregister.

De wettelijke samenwoonst eindigt:
- wanneer één van de partners huwt
- bij opzegging ervan door onderlinge toestemming
- bij éénzijdige opzegging door een van de partijen. In dat geval moet de partner die de verklaring aflegt wel vooraf de kosten betalen van de bekendmaking van de verklaring door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner en aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Meebrengen
- de identiteitskaarten van de kandidaat-samenwoners
- eventueel het samenlevingscontract van de notaris

Praktisch

Burgerlijke stand

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 54
Fax:  03-353 40 26
burgerlijkestand@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.