Naar inhoud

Uittreksels en afschriften van akten

Uittreksels en afschriften van akten van geboorte, adoptie, huwelijk, echtscheiding en overlijden zijn verkrijgbaar op de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan. Enkel voor uittreksels en afschriften van een overlijdensakte kan je ook terecht in de gemeente waar de overleden persoon het laatst heeft gewoond.

Uittreksels met afstamming of een kopie van een afschrift kunnen bekomen worden door:

- de betrokkene, zijn echtgeno(o)te, zijn bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn
- evenals advocaten en notarissen die handelen in opdracht van hun cliënt

Praktisch

Burgerlijke stand

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 54
Fax:  03-353 40 26
burgerlijkestand@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.