Naar inhoud

Meldpunt wegen

Alle wegen
Op www.meldpuntwegen.be kunnen weggebruikers gebreken aan de weginfrastructuur, zoals putten, scheuren of andere schade aan het wegdek, potentieel gevaarlijke situaties of gebrekkige bewegwijzering, melden aan de bevoegde instantie.

Elke weg is gelinkt aan de juiste instantie, zodat de melding altijd bij de juiste persoon terecht komt. In slechts vier eenvoudige stappen wordt een melding geregistreerd.

Gewestwegen
Voor de gewestwegen kan je telefonisch contact opnemen met de Vlaamse Wegentelefoon telefonisch contact op het gratis nummer 0800-1 22 66.
Let op! Dit is enkel voor klachten over de toestand van autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen.

Gewestwegen in Wommelgem zijn Herentalsebaan, Autolei, het rondpunt en de autosnelweg.

Meldingen via de Wegentelefoon worden opgevolgd door de provinciale afdelingen Wegen en Verkeer van het Agenstchap Wegen en Verkeer (MOW).

Praktisch

Technische dienst en Mobiliteit

Kaakstraat 2 - 1e verd.
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 57
Fax:  03-353 40 26
technischedienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
    18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info