Naar inhoud

K.L.I.P. (Kabel Leiding InformatiePortaal)

Graafschade

Na de gasramp in Gellingen in 2004 werden nieuwe wetten en databanken aangekondigd om ongevallen met ondergrondse leidingen te voorkomen.

Vanaf 1 september 2009 is het KLIP-decreet van toepassing.
Daardoor is iedereen die graafwerken (hetzij handmatig, hetzij machinaal) wenst uit te voeren, verplicht een planaanvraag aan te doen.

Daarvoor werd voor Vlaanderen een internetportaal ontwikkeld.
Meer informatie vind je op www.klip.be.

De brochure "Voorkom graafschade"  geeft een overzicht in verschillende stappen. Je kan de brochure verkrijgen op de technische dienst in het gemeentehuis (1ste verdieping).

KLIP bevat een centrale planaanvraagmodule om de actuele toestand inzake leidingen op te vragen.

Praktisch

Technische dienst en Mobiliteit

Kaakstraat 2 - 1e verd.
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 57
Fax:  03-353 40 26
technischedienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
    18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info