Naar inhoud

Aangifte van overlijden

Wie met een overlijden te maken krijgt, neemt best contact op met een begrafenisondernemer. Hij kent de te volgen procedures. Indien je het toch zelf wenst te doen, moet je de volgende documenten meebrengen:

- overlijdensattest (model III C), dat ontvang je van de dokter die de dood heeft vastgesteld,
- identiteitskaart (en eventueel rijbewijs) van de overledene,
- trouwboekje van de overledene (eventueel dat van de ouders),
- identiteitskaart van de aangever,
- attest uit het bevolkings- of vreemdelingenregister, afgeleverd door de gemeente van inschrijving in verband met de wilsbeschikking (begraving of crematie).


In geval van crematie breng je nog twee extra documenten mee:

- een verzoek tot crematie van een persoon die in de lijkbezorging mag voorzien (bv. een familielid van de overledene),
- een attest van de behandelende geneesheer dat er geen sporen zijn van een gewelddadige of verdachte dood.

Praktisch

Burgerlijke stand

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 54
Fax:  03-353 40 26
burgerlijkestand@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info