Naar inhoud

Naamswijziging

Wie zijn naam of voornaam wil veranderen moet daarvoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek richten aan:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL
Tel.: 02-542 67 01, 02-542 67 03, 02-542 66 75
 
Deze instantie zal je laten weten welke documenten je bij je verzoekschrift moet voegen en wat je voor de naamsverandering moet betalen.

De gemiddelde duur van de procedure schommelt tussen 1,5 jaar en 2 jaar.

Voor verdere inlichtingen kan je terecht op de website van FOD Justitie: http://www.just.fgov.be.

Sloop er een schrijffout in je geboorteakte en wil je die verbeteren, ga dan met de nodige bewijsstukken (bv. uittreksel uit de geboorteakte van vader en grootvader) naar de rechtbank van eerste aanleg. Die zal de burgerlijke stand verwittigen.

Praktisch

Burgerlijke stand

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 54
Fax:  03-353 40 26
burgerlijkestand@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.