Naar inhoud

Huwelijksaangifte

Huwelijksaangifte (ondertrouw)

De huwelijksaangifte is de verklaring van de twee toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De huwelijksaangifte is verplicht.

Het huwelijk kan ten vroegste voltrokken worden veertien dagen na de aangifte (=wachttijd) en ten laatste zes maanden na deze wachttijd van twee weken.

De aangifte kan gebeuren door één partner indien de afwezige partner een geschreven volmacht meegeeft. De volmacht is enkel geldig als de handtekening van de volmachtgever geldig verklaard is.

De aangifte moet plaatsvinden in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Het opstellen van de akte van de huwelijksaangifte heeft niet automatisch een huwelijk tot gevolg. Wanneer er twijfels bestaan over de huwelijksintentie, volgt een onderzoek. Blijkt alles in orde, dan kan het huwelijk plaatsvinden.

Tarief 
€ 25 voor het trouwboekje

Meebrengen
-
identiteitskaart
- een gewettigde volmacht bij afwezigheid van één van de partners
- een bewijs van wetgeving /'certificat de coutumes' voor niet-Belgen (eigen nationale huwelijkswetgeving, huwelijksnaam) met vermelding van de nationaliteit
- buitenlandse akten die de registers van de burgerlijke stand in België niet zelf kunnen opvragen: geboorteakte (dit moet een integraal afschrift zijn), huwelijksontbinding.

Burgerlijk huwelijk

De voltrekking van een burgerlijk huwelijk moet gebeuren volgens bepaalde regels.

De ambtenaar van de burgerlijke stand waar de huwelijksaangifte plaatsvond moet het huwelijk voltrekken.
Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden voor het eventuele religieuze huwelijk.
In België kunnen twee mensen van hetzelfde geslacht huwen.

Meebrengen 
- identiteitskaart (van beide huwelijkskandidaten en van de getuigen)

Praktisch

Burgerlijke stand

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 54
Fax:  03-353 40 26
burgerlijkestand@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info