Naar inhoud

Geboorte

Een geboorteaangifte is wettelijk verplicht. De ouders melden de geboorte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Hij stelt daarvan onmiddellijk een officiële akte op.

De aangifte moet gebeuren door de wettige ouders: moeder en/of vader.

De vader kan het kind aangeven zonder aanwezigheid van de moeder:
     - als hij gehuwd is met de moeder van het kind
     - als hij het kind voor de geboorte erkende

Het is ook mogelijk het kind te erkennen tijdens de geboorteaangifte. In dat geval moet zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.

Voor niet-Belgen geldt de wetgeving van hun land voor het:
     - bepalen van de afstamming
     - geven van een familienaam en voornaam aan het kind
     - bepalen van de nationaliteit van het kind

De aangifte moet plaatsvinden in de gemeente van de geboorte, binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte, de geboortedag niet inbegrepen. Indien de vijftiende dag valt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Na de aangifte krijgen de ouders uittreksels voor:
     - het kraamgeld (kinderbijslagfonds)
     - een zwangerschapsvergoeding (mutualiteit)
     - een document voor inentingen
     - aan aantal vrij te gebruiken uittreksels

Als de ouders de geboorte niet (tijdig) aangeven, brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand de procureur des Konings op de hoogte. De ouders kunnen een aanzienlijke boete krijgen.

Meebrengen:
- een geboorteattest (model 1 - aangifte van de geboorte van een levend kind), afgeleverd door het ziekenhuis of door de vroedvrouw
- het trouwboekje, huwelijksbewijs of een erkenningsakte
- de identiteitskaart(en) of paspoort(en) van de ouder(s).

Praktisch

Burgerlijke stand

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 54
Fax:  03-353 40 26
burgerlijkestand@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info