Naar inhoud

Erkenning

Een erkenning is een verklaring die men aflegt voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en die een wettelijke band schept tussen erkenner en erkende.

Erkenning voor de geboorte

Een ongeboren kind kan door de vader erkend worden mits toestemming van de moeder. Het kind krijgt bij de geboorte de naam van de vader.

Meebrengen
-
identiteitskaarten
- origineel attest van de geneesheer waarop de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld is.

Erkenning in de geboorteakte 

Wanneer een kind erkend wordt op het ogenblik van het opmaken van de geboorteakte, is ook de toestemming van de moeder vereist. Beide ouders moeten aanwezig zijn bij de aangifte van de geboorte.

Meebrengen
-
identiteitskaarten
- medisch attest (model I), afgegeven door de dokter of de vroedvrouw

Erkenning na het opmaken van de geboorteakte

Na het opmaken van de geboorteakte kan de erkenningsakte opgemaakt worden met of zonder naamsverandering. De ouders kunnen dus beslissen dat de familienaam van de moeder behouden blijft.
Wanneer men achteraf toch zou beslissen dat het kind de naam van de vader moet dragen, kan zo'n verklaring slechts afgelegd worden binnen de termijn van 1 jaar, nadat de erkenningsakte is opgemaakt.

Vanaf dat het kind de leeftijd van 15 jaar bereikt, moet hij of zij zelf toestemmen in de erkenning en de naamswijziging.

Meebrengen
- een afschrift van de geboorteakte
- identiteitskaarten

Praktisch

Burgerlijke stand

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 54
Fax:  03-353 40 26
burgerlijkestand@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info