Naar inhoud

Wandelroute Withofpad

Withofke

10,2 km
Met lus B 11,4 km - rode pijlen


We vertrekken op de parking van gemeentelijk sportcentrum Brieleke en gaan het Brieleke in tot aan het kruispunt met het Scheersel. Daar gaan we links. Op het einde van de straat gaan we rechts, voorbij de Echelveldstraat en draaien iets verder links de Smisstraat in. In de Hoevenstraat gaan we rechts en draaien vervolgens met het rond punt mee om rechts de Dasstraat in te gaan. Op de Kerkplaats houden we links aan en gaan op de hoek met de Adolf Mortelmansstraat rechtdoor de Jan Moonsstraat in. We volgen de Jan Moonsstraat en even verder moeten we haast speurwerk verrichten om het fraaie gerestaureerde Hofke Moons (nummers 23 en 25) te ontdekken. Het is een oord van stilte en natuurschoon op een steenworp van het dorpscentrum. Het Hofke Moons en zijn omgeving zijn sinds oktober 1982 beschermd als monument en dorpsgezicht.

We blijven de Jan Moonsstraat volgen tot het einde en draaien dan rechts de Jos Swinkelsstraat in. Zo bereiken we de Torenstraat en daar gaan we links. Een beetje verder gaan we rechts de Salicatilaan in. Die straat volgen we tot aan Villa ‘De Biekens’, waar de straat eindigt. We draaien nu links de Kastanjelaan in. Die brengt ons tot aan een bruggetje over de Diepenbeek. Daar vinden we de resten van een kerkweg die we rechtdoor volgen. Op de Selsaetenstraat, een geasfalteerde weg, gaan we links en dan rechtdoor voorbij de aloude hoeve en herberg ‘d’Ekster’, vroeger een plaats waar schurken het voor het zeggen hadden. We houden de weg rechtdoor aan en steken via de keerbrug de autostrade over. Op de brug hebben we een mooi uitzicht over de bossen van Zevenbergen (Ranst) en bij helder weer is de eigenaardige gotische kerktoren van Oelegem zichtbaar. Boven op de brug, juist over de autostrade volgen we links de weg omlaag en beneden gekomen in een haakse bocht draaien we rechts een veldweg in. We volgen deze weg en bewonderen onderweg het veldkapelletje van De Keer. De kapel werd in 1903 door de familie Van Camp gebouwd. Eens terug op de geasfalteerde weg is er een splitsing.

B 11,4 km. Wie de lange afstand doet draait hier rechts de baan op en volgt de weg tot op de heraangelegde Oelegemsteenweg. Daar gaan we links tot aan het rond punt. Even uitkijken, links gaan we een brede veldweg in die we rechtdoor volgen tot we terug op een geasfalteerde weg zijn. Daar draaien we rechts. Wij blijven de weg volgen (een klein stukje herkenbaar daar we hier enige tijd geleden in tegenovergestelde richting wandelden en negeren de veldweg waar we uitkwamen). We draaien hier met de haakse bocht mee en wat verder volgt een tweede haakse bocht (ter hoogte van een bloemenkwekerij).

We nemen die bocht en een honderdtal meter verder ter hoogte van de witte hoeve bemerken we rechts een veldweg naast een rij kastanjebomen. Die weg slaan we in. We negeren wegeltjes die rechts van ons liggen en gaan met de hoofdweg mee tot we op een geasfalteerde weg komen die we verder volgen. Dit is de Sumbekestraat. Op het einde van die straat komen we aan de Oelegemsesteenweg die we links indraaien. Even verder ligt de oude burchthoeve ‘Withof’. Omwald met een brede hofgracht en een bijzonder karakteristieke binnenplaats heeft de hoeve de allure van een versterkte vesting. De houten ophaalbrug werd in 1877 vervangen door een stenen overwelving. Met zijn twee toegangsbogen achter elkaar heeft het een schilderachtig, haast sprookjesachtig karakter. Vroeger bestond er nog een tweede gracht, ter hoogte van de oude toegangspoort tegen de Oelegemsesteenweg. Tussen de twee omwallingen staat nog het vervallen bakhuisje dat gebruikt werd door de boeren van de omliggende pachthoeven. Vanwege het brandgevaar staat het bakhuisje op veilige afstand van de hoeve. Hoe oud het complex is, kan niet met zekerheid gezegd worden, al wordt in het rijksarchief een cijnsboek bewaard dat teruggaat tot 1469. Het Withof was toen eigendom van Jan van Berchem, in de archieven vermeld als ‘die men heet van Sompeke’, vandaar ook de benaming Sombekehoef.

Links naast de burchthoeve nemen we de Schijnaard, een schilderachtige weg met aan weerszijden struikgewas. Verder volgen we links de Waterhoek, een dreef die leidt naar de Wijnegemsesteenweg. Die steken we over en volgen de Beemdkant. Rechts zien we het kunstmatig meer. Het zand van de laaggelegen beemden werd in de jaren 60 uitgebaggerd voor ophoging van de nabijgelegen snelweg. Aan de villa aan de rechterkant nemen we de aardeweg links naar de Uilenbaan. Daar staat de Sint-Janskapel tussen hoge beuken die hun laatste levensjaren slijten en enkele linden die de reeds verdwenen beuken vervangen. De kapel is toegewijd aan Sint-Jan-de-Doper en had vroeger een zekere faam. We volgen rechts de Uilenbaan tot aan de Beemdkant en slaan daar rechtsaf. Na de eerste hoeve links trekken we terug de beemden in. Het gebied maakt deel uit van de Schijnvallei. We komen hier nog de Dorpsloop tegen die ontspringt in de Jan Moonsstraat en bereiken na enkele kronkelingen de Doornaardstraat. Daar gaan we links de straat in. We zien rechts een monumentale houten schuur en het woonhuis van de vroeger omwalde Guddegemhoeve.

We steken de Uilenbaan over en stappen de brug over de autosnelweg op. Van daaruit hebben we een prachtig zicht over de restanten van de bossen van het uitgestrekte domein Ternessen. Aan de andere zijde zien we de elegante, maar toch stoere toren van de H.H. Petrus- en Pauluskerk. We dalen de brug af en gaan even verder linksaf richting kerktoren door 't Sween. Waar deze straat een haakse bocht maakt vinden we links een geasfalteerd wegeltje dat we ingaan. Aan onze linkerkant zie je de Terstraetenhoeve, die werd omgebouwd tot taverne-restaurant ‘De Pluymhoeve’.

We nemen de eerste weg rechts, de Terstraetenweg en volgen die weg tot aan de Ternesselei. Daar gaan we rechts en volgen we de Ternesselei en slaan links een klein straatje in: de Rollebeekstraat. Even verder steken we de Hoevenstraat over en vervolgen we onze weg door de Rollebeekstraat. Ontdek in een haakse bocht op je linkerzijde de brandweerkazerne. Even verder in deze straat ga je links de Schranshoevebaan in en sla je verder linksaf de Langeweg in de richting van gemeentelijk sportcentrum Brieleke. Tot de 18de eeuw was het gebied flink bebost (Schaersel-bos). Naar het sportcentrum toe daalt de bodem gevoelig. Het is hier een laaggelegen gebied, daarom wordt dit het Brieleke genoemd.

Praktisch

Informatiedienst

Kaakstraat 2 - 1ste verdieping
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 61
Fax:  03-353 40 26
diego.sas@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info