Naar inhoud

Wandelroute Roosehofpad

Het Roosehof

7,2 km
Met lus A 8,6 km - groene pijlen


We parkeren de wagen op het parkeerterrein achter gemeentelijk sportcentrum Brieleke, Brieleke 16. Onze wandeling vertrekt in de westelijke hoek achter de sporthal waar we de veldweg rechts volgen. Die weg leidt ons naast sportvelden van de KBVB, provincie Antwerpen. Op het T-punt draaien we links en vervolgen het weggetje tot aan een volgend T-punt waar we rechts draaien. We volgen de veldweg, een vroegere ‘kerkweg’, tot op de Schranshoevebaan, een geasfalteerde weg. We draaien rechts de baan op. De Schranshoeve is een omwalde hoeve met toegang over een brug. In 1390 stond zij gekend als Dornhoeve. Een mooi bakhuis roept nog herinneringen op aan vroegere tijden. Van de vroegere hoeve rest niet veel meer, vliegende bommen teisterden haar. Schrans is een gewestelijk getint woord voor ‘mote of versterkte hoeve’. De bewoners van de streek zochten er hun toevlucht bij wapengeweld.

We volgen de Schranshoevebaan en even verder nemen we links een smalle veldweg. Op het einde van die weg draaien we rechts. We bevinden ons nu in de Moffenhoeven, een straat genoemd naar de ‘Moeffenhoeve’. De (verbouwde) hoeve recht voor ons is niet de oorspronkelijke Moffenhoeve. Die versterkte hoeve stond meer noorderlijk. De laatste resten van de ‘Moeffenhoeve’ werden in 1966 verwijderd. De naam ‘Moeffenhoeve’ is afgeleid van de speciaal gevormde kleine bakstenen die ‘Moeffen’ werden genoemd. Bij de bouw van de huidige ‘Moffenhoeve’ werden de bakstenen van de oude hoeve herbruikt.

We volgen deze straat rechtdoor tot aan de Rollebeekstraat (T-punt). Daar draaien we linksaf en we volgen de Rollebeekstraat tot over de Rollebeek. Links naast de beek is er een veldweg die we inslaan. We volgen dit weggetje tot op de Fortbaan, de geasfalteerde weg rond Fort 2. We steken de baan over en gaan naast een bospartij over de aarden wal tot aan de voetweg rond de omwalling. Daar gaan we naar links. Fort 2, met een oppervlakte van 33 ha, werd vanaf 1861 opgetrokken naar de plannen van Hendrik Alexis Brialmont. Het fort is vrij goed bewaard en een afzonderlijk bezoek is zeker de moeite waard. We volgen deze prachtige wandelweg naast de gracht tot aan de vroegere zij-ingang van het fort.

Daar kiezen we voor de weg die rechtdoor naast het sportveld loopt of we nemen de betonbaan die ons naar het lager gelegen binnenfort voert. De weg naast het sportveld loopt tot aan de parking voor de hoofdingang van het fort. De weg via het binnenfort volg je links door de zogenoemde ‘droge gracht’ tot je aan de hoofdingang komt. Let zeker op de vele schietgaten! Aan de hoofdingang ga je links de tunnel door en zo bereik je de parking voor de hoofdingang. We verlaten de parking en draaien rechts de Fortbaan in. Even verder neem je links de Roosekapellaan. Op het huisnummer 7 bevinden zich de restanten van het Roosehof, dat destijds omwald was. Het werd voor de eerste maal vermeld in 1690 en was tot 1922 eigendom van de familie Roose. Geteisterd door een vliegende bom werd het Roosehof in 1955 gesloopt.
Onze tocht brengt ons nu in de Volkaertslei die we rechts indraaien. Daar bevond zich vroeger het ‘kasteel van Candonckelaar’, een lusthof eigenlijk en eigendom van de familie Volkaerts. Later werd het gebouw gebruikt als klooster en lagere school. In de loop der tijd is van dit prachtige domein echter niets overgebleven. We vervolgen onze weg langs de Volkaertslei naar de Fortbaan toe, met links de begraafplaats. Daar kan je ervoor kiezen om de wandeling uit te breiden met een lus.

Lus A 8,6 km. Je gaat rechts over de parking van de begraafplaats en draait achteraan het geplaveide wegeltje in. Je volgt deze weg tot aan de Van Tichelenlei. Je steekt deze straat over en via een veldweg tussen twee weiden kom je in de Immerseelstraat. Ga daar rechts en volg de straat tot aan broodjeszaak ‘De Lindekens’ (aan het kruispunt). Daar draai je rechts de Van Tichelenlei in en even verder draai je links, naast een weide, een brede veldweg in. Die veldweg volg je tot aan een T-punt waar je links de wandeling verderzet.

7,2 km. Je gaat het kerkhof voorbij en volgt de Fortbaan tot je links een brede veldweg ziet. Die weg ligt naast de nieuw gegraven Fortloop. De bedoeling is om via die nieuwe waterloop de waterhuishouding van het fort te regelen. Je volgt nu de veldweg en negeert de weg die je links tegenkomt (dit is het punt waar de A-route terug aansluit). Het veld dat je nu overloopt was in lang vervlogen tijd een Germaanse (Keltische?) begraafplaats. Enkele, zwaar beschadigde urnen werden er opgegraven.

Volg de weg naast de Fortloop verder en ga tussen een huizenpartij door tot op de Ternesselei. Deze straat is één van de oudste straten van Wommelgem. Vroeger heette ze de Antwerpsestraat, de weg naar Antwerpen, maar het was ook de weg naar de burcht van Immerseel, waar de heer van Wommelgem (soms) verbleef.

Daar ga je rechts, draai met het rond punt mee en vervolg de wandeling rechts in de Ternesselei. Neem dan het eerstvolgende straatje rechts. Zo kom je in de Hoevenstraat, die je voorzichtig oversteekt. Ga vervolgens schuin rechts de Rollebeekstraat in. In een scherpe bocht naar rechts zie je links de brandweerkazerne. Even verder in de straat ga je links de Schranshoevebaan in en sla je verder linksaf de Langeweg in richting gemeentelijk sportcentrum Brieleke. Tot de 18de eeuw was het gebied flink bebost (Schaersel-bos). Naar het sportcentrum toe daalt de bodem gevoelig. Het is hier een laaggelegen gebied, daarom wordt dit het Brieleke genoemd.

Praktisch

Informatiedienst

Kaakstraat 2 - 1ste verdieping
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 61
Fax:  03-353 40 26
diego.sas@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info