Naar inhoud

Wandelroute Eksterveldenpad

Kasteel Selsaeten of het 'Verbrandhof'

5 km - oranjebruine pijlen

We parkeren de wagen op het parkeerterrein achter gemeentelijk sportcentrum Brieleke, Brieleke 16. Onze wandeling vertrekt in de westelijke hoek achter de sporthal waar we de veldweg rechts volgen. Deze weg leidt ons naast sportvelden van de KBVB, provincie Antwerpen. Op het T-punt draaien we links en vervolgen het weggetje tot aan een volgend T-punt waar we terug links wandelen. Na een hondertal meter gaat de veldweg over in een geasfalteerde weg, de Schransweg. Volg die rechtdoor tot aan de Sint-Damiaanstraat en steek de straat over. Je gaat rechtdoor de Molenbaan in. Bijna ten einde van deze weg draai je links een weg in die je wat verder in de Wiekenstraat brengt. Ga daar rechts en even verder voorbij de versperringspaaltjes links. Je blijft rechts en gaat de aarden weg in, die brengt je in de Melkerijstraat.

Je volgt nu links de Melkerijstraat tot aan de Welkomstraat. Steek de Welkomstraat over en vervolg links je weg. Juist voorbij de vroegere arbeidershuisjes en voor Hof ten Dorpe is rechts een wegeltje dat tussen de tuin van Hof ten Dorpe en de huisjes leidt naar de Sint-Michielsstraat. Je draait nu rechts tot in de Kasteelstraat en daar ga je links. Volg de Kasteelstraat tot kasteel Selsaeten. Wijk nu even af van onze wandelweg. Ga gerust door de Kasteeldreef tot aan het kasteel. Het is een prachtig bewonderenswaardig gebouw. In 1542 werd het kasteel door de troepen van Maarten van Rossem afgebrand (vandaar Verbrandhof). Het kasteel werd in 1897 voor de laatste maal verbouwd, naar de plannen van Alfons Van der Gucht. Later is het kasteel gebruikt als tehuis voor verwaarloosde jongens en daarna als bejaardentehuis. De hofgracht rond het kasteel werd gedempt. In 1981 werd het kasteel beschermd als monument, de omgeving, met inbegrip van het koetshuis en de boerderij op de hoek Kasteelstraat-Selsaetenstraat werden beschermd als dorpsgezicht.

Ga terug tot op de Kasteelstraat, vervolg je weg en sla linksaf de Selsaetenstraat in. Links zien we in de verte het zomerverblijf van Agie de Selsaeten en rechts het domein van de familie Legrelle. Even verder trekt een oud bakhuisje onze aandacht in de Selsaetentuinwijk, maar we volgen de Selsaetenstraat en zien twee oude hoeven. Men zou vermoeden dat deze hoeven vroeger behoorden tot de kasteeleigendommen. Dat was echter niet zo. Zij waren in het bezit van de Antwerpse Sint-Michielsabdij.

Juist voorbij de Selsaetenhoeve leidt een veldwegel aan de linkerzijde ons naar een mooie brok natuur, waar men de boer nog aan het werk kan zien met kar en Brabants paard. Aan het eind van deze veldwegel draaien we linksaf de Diepenbeekstraat in. Voor het grootste gedeelte is deze straat ook een gewone veldweg (de eerst honderd meter). We steken de Diepenbeek over en komen zo in de Dennenlaan. De oversteek hier, waar lang geleden vele kinderen stekelbaarsjes vingen noemt in de volksmond ‘Pottefee’. Een verbastering van de familienaam ‘Podevin’ van de bewoner van de villa ‘De Biekens’ die we rechts van ons ontwaren. We gaan hier rechtdoor de straat met de toepasselijke naam “De Biekens” in. Op het einde van deze doodlopende straat ga je links een geplaveide weg in die eindigt in de Beukenlaan. Links is er opnieuw een geplaveide weg die je ingaat.

Deze weg eindigt in ‘Kruizemunt’ waar je links de ingang van het Woon-en Zorgcentrum Sint-Jozef ziet. Ga in die richting voorbij de ingang en sla direct voorbij de omheining links een aardeweg in. Even verder draai je rechts een smalle kerkweg in die je naast de pastorij op het kerkplein brengt. Voor jou prijkt de monumentale kerk H.H. Petrus en Paulus. De bouwgeschiedenis van deze vroeggotische kerk gaat terug tot in de donkere middeleeuwen. Het volledige gebouw is beschermd en werd onlangs gerestaureerd. Op het dorpsplein zie je de beschermde dorpspomp uit 1848. Het plein zelf wordt beheerst door de prachtige schandpaal die nagenoeg 7 meter hoog is. Die paal werd verwijderd tijdens de Franse overheersing en werd in 1816 heropgericht onder impuls van graaf d'Oultremont. Tegenover de schandpaal zie je de mooie voorgevel van het gemeentehuis gebouwd in 1887. De pastorij, nu een mooi herenhuis, was tot in 1834 herberg ‘Den Roef’. In de pastorij staat nog een prachtige schouw die afkomstig is uit de verdwenen Roosekapel (afgebroken voor de bouw van Fort 2) op het Kandonklaar.

Je gaat links en even verder voorbij een bakkerswinkel draai je terug links. Deze weg brengt je voor de oude ingang van de vleugel van rusthuis Sint-Jozef. Daar ga je rechts en je volgt de onverharde weg tot in de Molenbeekstraat. Terug rechts tot aan de Welkomstraat. Recht voor jou bevindt zich de bibliotheek. Steek de straat over en neem rechtdoor het wegeltje naast de bibliotheek. Je volgt dit wegeltje door het parkje en voorbij taverne Lindenberg tot in de Sint-Damiaanstraat. Daar ga je links. Een honderdtal meter verder zie je rechts een weg naast een nieuw gebouwd appartementsgebouw. Steek de Sint-Damiaanstraat over en volg dit wegeltje tot in de Vrijgezellenstraat. Vlak voor je bevindt zich gemeenschapsschool ‘Go! De Boomgaard’. Daar draai je links. Even verder draai je rechts het Scheersel in. Je volgt deze straat en draait vervolgens de eerste straat links (aan het voetbalveld) in. Dit is het Brieleke. Zo kom je terug aan het gemeentelijk sportcentrum Brieleke.

Praktisch

Informatiedienst

Kaakstraat 2 - 1ste verdieping
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 61
Fax:  03-353 40 26
diego.sas@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info