Naar inhoud

Habitatrichtlijngebied

Natuurbehoud kent geen grenzen. Daarom is een optimale samenwerking is tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie noodzakelijk en werd een Europees netwerk van beschermde gebieden uitgebouwd, Natura 2000 genaamd. De gebieden die deel uitmaken van dit netwerk werden in 1992 bepaald in 2 Europese richtlijnen: De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Die richtlijnen zijn bindend van karakter en werden in de nationale wetgeving van elke lidstaat geïntegreerd. 

De Habitatrichtlijn heeft tot doel de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna in stand te houden en te herstellen. Daarvoor worden Speciale Beschermingszones afgebakend, de zogenaamde habitatrichtlijngebieden. In Vlaanderen werden 38 habitatrichtlijngebieden (of kortweg SBZ-H) aangeduid. (Beslissing Vlaamse Regering 4/05/2001 die de Beslissing van 14/02/1996). Het Fort 2 in Wommelgem is opgenomen als speciale Beschermingszone voor vleermuizen.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info