Naar inhoud

Huisstijl

Net zoals elke onderneming heeft het gemeentebestuur een huisstijl ontwikkeld die in elke communicatievorm wordt doorgetrokken en vooral gerespecteerd moet worden. Het gebruik van het logo en het lettertype, alsook de algemene vormgeving zijn onderworpen aan enkele richtlijnen en regels. De informatiedienst ziet erop toe dat die regels ook worden nageleefd.

Het verhaal achter de huisstijl
Sinds 2002 heeft onze gemeente een frisse, moderne uitstraling met een eigen imago. Voordien trad de gemeente in haar publicaties, aankondigingsborden, bewegwijzering,... op erg diverse manieren naar buiten, waardoor het niet altijd even makkelijk was om de gemeentelijke informatie als zodanig te herkennen. Het werd dus tijd voor een consistente look en een duidelijk, herkenbaar gezicht.

In samenwerking met een grafisch ontwerper werd gezocht naar:  

  • een krachtig, hedendaags gemeentelogo dat zowel op drukwerken, affiches als straatnaamborden soepel kon worden toegepast,
  • een uniforme aanpak van alle gemeentelijke communicatie.

Voor het gemeentelogo werd vertrokken van de drie everkoppen die terug te vinden zijn op het gemeentewapen. Om een eigentijds beeld te creëren werd gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke, gestileerde verwijzing in de vorm van 3 driehoeken.Gecombineerd met een tijdloos en stijlvol lettertype levert dat een fris en krachtig beeld op.


De driehoeken vormen tevens het bindende element tussen de verschillende communicatievormen. Telkens wanneer de gemeente zich kenbaar maakt, zijn de driehoeken prominent aanwezig. Volgend voorbeeld illustreert dat ook.

In het drukwerk wordt de Wommelgemnaar ook resoluut in beeld gebracht. Een dorp leeft immers maar door zijn inwoners en een gemeenschap is constant in beweging. Daarom werd ervoor gekozen om de gemeente niet langer door haar gebouwen voor te stellen, maar vooral haar inwoners op de voorgrond te plaatsen. Zonder de inbreng van die inwoners is een gemeente immers maar een dooie boel.

‘De Wommelgemnaar’ werd in een nieuw jasje gestoken en de huisstijl werd verder doorgetrokken naar onze straatnaamborden, billboards, affiches, flyers, spandoeken en alle andere communicatiemiddelen, waaronder de website. Image building en imago zijn nu sleutelwoorden geworden in onze huidige manier van communiceren.

Praktisch

Informatiedienst

Kaakstraat 2 - 1ste verdieping
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 61
Fax:  03-353 40 26
diego.sas@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.