Naar inhoud

Werken Het Oogappeltje gaan van start

het oogappeltje

De werkzaamheden aan basisschool Het Oogappeltje gaan van start op 15 september 2017. Om de werken in goede banen te leiden, zal er gewerkt worden in drie verschillende fasen. 

Op 6 juni 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning goed voor de werken aan de gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje. Bouwbedrijf Brebuild uit Antwerpen zal de werken in drie fasen uitvoeren. De werfinrichting vindt plaats van 1 tot 15 september 2017.

Fase 1 omvat de werken aan de zijde de van A. Mortelmansstraat. In deze fase zal een nieuwe blok voor de kleutertjes voorzien worden waar zich momenteel het afdak, de ingang en de fietsenstalling van de school bevinden. 

Fase 2 houdt de werken aan de zijde van de Dasstraat in. In deze fase worden de huidige gebouwen afgebroken en zal er een nieuw administratief gebouw en een nieuwe ingang van de school en de turnzaal voorzien worden. 

Fase 3 luidt de heraanleg van de volledige speelplaats in. De A. Mortelmansstraat en Dasstraat zijn op een verschillende hoogte gelegen. De speelplaats zal ingericht worden met een overgang tussen deze niveaus waarbij er leuke speelhoeken en rusthoeken gecreëerd worden. 

Om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te garanderen, zal er in elke fase gewerkt worden met een strikte scheiding tussen de werfzone en de school. Wanneer er tijdens de eerste fase gewerkt wordt aan de zijde van de A. Mortelmansstraat, zal de school enkel toegankelijk zijn via de ingang aan de Dasstraat. In de tweede fase verhuist de ingang en kom je de school binnen aan de A. Mortelmansstraat. Zo blijft het veilig voor iedereen!

Datum van het bericht: zondag 20 augustus 2017