Naar inhoud

Contact

e-mail website rek.nr. BE 98 8600 0541 4093

Voorzitter

Fons Van den Eynde fons.vandeneynde@samenleven.be

Secretaris

Monique Dupont Kempenlaan 57 2160 Wommelgem T. 03-353 62 63 monique.dupont@samenleven.be

SAMENLEVEN vzw

voordracht

Wie zijn wij?
Samenleven vzw werd als sociaal-culturele vereniging op 23 februari 1988 gesticht in Wommelgem. Samenleven heeft de bedoeling de kwaliteit van de samenleving te bevorderen. Samenleven vzw is van in het begin een groep van Wommelgemnaren en hun vrienden.

Iedereen is welkom op onze activiteiten, leden en niet-leden, gezinnen en alleenstaanden, jong en oud, nieuwe inwoners van Wommelgem en geboren Wommelgemnaren, medewerkers van nieuwgevestigde bedrijven in Wommelgem en de gevestigde Wommelgemse middenstand.

Onze activiteiten spelen in op de interesses van onze leden en zijn dan ook zeer uiteenlopend van aard zoals ontspannende voordrachten, dia-avonden, uitstappen, concert- en theaterbezoeken.

Nieuwe ideeën van leden zijn steeds welkom. Stuur ons gerust een mailtje, geef een telefoontje of bespreek het op een van onze bijeenkomsten.

Ieder jaar richten wij ook een herfstdiner in met een spreker over een actueel onderwerp. Hier is het de bedoeling contacten te leggen tussen Wommelgemnaren onder elkaar: zakenlui, zelfstandigen, het gemeentebestuur en de leden van Samenleven.

Programma  

Op donderdag 8 februari 2018 om 20 uur. Diavoordracht “De Mens leeft van Relaties” door Fons Van den Eynde, organisatiepsycholoog.

Op donderdag 8 maart 2018 om 20 uur: Lezing met veel muziek:  “Viva la Zarzuela – Welkom in de wondere wereld van de Spaanse Zarzuelamuziek.” door Lode Sterckx

Op zaterdag 7 april 2018 te 13.45 uur: “Bezoek aan het Kasteeldomein Cantecroy te Mortsel.” onder leiding van een plaatselijke gids.

Op vrijdag 18 mei: Bezoek tentoonstelling met gids in De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel, "Breugel Unseen Masterpieces".

Op vrijdag 15 juni: stadswandeling met gids "500 jaar Luther. Protestantisme in Antwerpen".

Op vrijdag 27 juli 2017 om 7.30 uur: Busreis van een ganse dag (tot 19.30 u) met lokale gids. “Wandeling in de tuinen ‘Kasteel van Bouvigne’ (Breda) en bezoek aan de Basiliek te Oudenbosch.