Naar inhoud

Financiële dienst

De financiële dienst heeft als belangrijkste taak het gemeentebestuur te ondersteunen bij de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid.

Dat omvat onder meer:

  • het voeren van de boekhouding
  • het voorbereiden van belasting- en retributiereglementen
  • het opstellen van de belastingkohieren
  • het opmaken van de begroting
  • het opstellen van de gemeentelijke rekeningen

De financieel beheerder heeft de leiding over de financiële dienst. Hij voert, in opdracht van het college van burgemeester en schepenen, de betalingen uit en staat in voor de inning van ontvangsten voor rekening van de gemeente.

De burger komt dus in contact met de financiële dienst bij alle betalingen aan en door het gemeentebestuur.

Wat kan je hier vinden?

Praktisch

Financiële dienst

Kaakstraat 2
Gelijkvloers
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
Fax:  03-353 40 26
rekendienst@wommelgem.be

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info