Naar inhoud
De gemeenteraad is de hoogste bestuursvorm op gemeentelijk niveau en wordt om de zes jaar gekozen.
Deze verkozenen kiezen uit hun midden de burgemeester en het schepencollege dat belast is met het dagdagelijks beheer van onze gemeente
Het OCMW fungeert als een centraal loket waar je terecht kan met al je welzijnsvragen.
De burgers krijgen ook inspraak via diverse gemeentelijke adviesraden.